International presence

We connect globally with the industrial and services world, participating in the most demanding competitiveness projects.

We grow with the international vocation of our Clients and follow them where necessary.

Des dels seus orígens, ITEMSA està connectada amb el món industrial i dels serveis i amb els més exigents projectes de productivitat.

La nostra presència és habitual en països com França, Alemanya, Itàlia, Portugal o Brasil i Argentina.

Afrontem nous reptes en qualsevol part del món.

Àsia, continent amb el qual estem en permanent contacte, el nord d’Àfrica i l’Amèrica Llatina, espais en desenvolupament, són destinacions en les quals desenvoluparem nous projectes.

En aquesta mateixa línia s’inscriu el treball del Director General d’ITEMSA, David Calvo Simón, com a membre del grup internacional de coordinació tècnica de l’IMD (International MTM Directorate).

calendario-icon


Initial situation:
Need to successfully implement the techniques for productivity improvement and the assignation of correct times of execution to improve the processes productivity.