Valoració de Llocs de Treball (VLLT)

Ajudem els nostres clients a establir estructures de salaris que siguin justes i equitatives i que permetin millorar la competitivitat de l'empresa

A Itemsa acompanyem els nostres clients en la creació del millor clima laboral possible. Per això oferim un servei integral en VLLT: Confecció o adaptació del Manual de Valoració, formació específica, realització de projectes de VLLT i classificació professional i també, en breu, la implantació del mòdul de Valoració de Llocs de Treball de la nostra suite APPRODUCTIVITY 4.0.

La Valoració de Llocs de Treball contribueix a establir estructures de salaris que siguin justes i equitatives, en el sentit d'assegurar una remuneració igual per a llocs de treball que requereixin una exigència globalment similar i compensar de forma adequada els majors requeriments que alguns llocs imposen en comparació amb altres. D'aquesta manera, procura reduir al mínim la insatisfacció associada a les diferències de pagament.

Des de l'entrada en vigor el 13 d'octubre del Reial decret 902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes, la Valoració de Llocs de Treball és indispensable per a les empreses per a què aquesta igualtat retributiva estigui basada únicament en criteris tècnics.

Aquesta valoració de llocs de treball és, a més, una de les eines previstes per aquest Reial decret per garantir la igualtat retributiva entre homes i dones, així com la base per a la realització de la preceptiva auditoria retributiva que preveu l'article 8.

Itemsa, el teu millor aliat en l'aplicació d'una política salarial adequada per a la teva empresa, basada en la Valoració de Llocs de Treball (VLLT)

Des dels nostres inicis el 1988, Itemsa ofereix com un dels seus serveis habituals la realització d'estudis de classificació professional, basada en la valoració de llocs de treball (VLLT), ​​com a eina de millora de la competitivitat empresarial.

Els nostres directors general i tècnic, David i Albert Calvo, respectivament, són membres de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) on, des de fa més de 20 anys, participen en l'elaboració de dictàmens tècnics en la matèria que serveixen de base objectiva per a la resolució de procediments d'arbitratge, mediació i/o conciliació acordats entre les empreses i els seus treballadors i que els permet comptar amb una experiència inigualable i amb un coneixement i una visió per implantar el millor sistema de VLLT a empreses de totes les mides i sectors.

El Manual de valoració: un element clau en la VLLT

Per realitzar la valoració de llocs de treball, l'empresa ha de disposar de o adoptar un Manual de Valoració, que consisteix en el conjunt de factors definits, graus descrits i punts assignats a cada grau, que constitueix l'escala de mesura de la valoració. El valor relatiu d'un lloc de treball s'aconsegueix a partir de la suma de valors (punts) que s'obtenen de cadascun dels diferents factors que integren el Manual.

Cal destacar que el Manual de Valoració de Llocs de Treball més estès entre les empreses és precisament el creat i utilitzat per la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del Tribunal Laboral de Catalunya. De manera que l'experiència del nostre equip resulta clau.

La nostra Metodologia per a la Descripció i la Valoració de Llocs de Treball

La base de la Valoració de Llocs de Treball és haver elaborat prèviament una Definició adequada de les funcions i requeriments dels llocs de treball o Descripció dels Llocs de Treball (DLLT).

Els sistemes de valoració de llocs de treball més utilitzats són els sistemes analítics factorials (o d'assignació de punts per factor), que es caracteritzen perquè assignen a les feines uns valors numèrics concrets.

Cada manual treballa amb uns factors que solen ser similars i la majoria acostumen a referir-se a camps com els següents:

 • Capacitat i coneixements.
 • Esforços aportats.
 • Responsabilitat sobre diferents aspectes.
 • Condicions de treball

Per quantificar aquests valors, es procedeix de la manera següent:

 • Es considera la feina descomposta en factors i es valora, per separat, cadascun d'ells, assignant-los el valor corresponent (grau).
 • A cada factor no se li atribueix la mateixa importància, sinó que se li atribueix un determinat pes.
 • Es tradueix el valor de cada factor (grau) a punts, de manera que sumant els punts dels diferents factors s'obtingui una puntuació global per al lloc de treball.
 • Aquest valor total permet la classificació i valoració relativa i objectiva de les feines. És a dir, a cada suma total de punts li correspon un Grau de valoració o Grup professional.

Aquest grau de valoració sempre està emparellat amb una escala salarial, per la qual cosa cada grau representa un salari determinat.

Com podem ajudar-te a implantar un sistema de Valoració de Llocs de Treball a la teva empresa

Dins aquest àmbit de la Valoració de Llocs de Treball, Itemsa pot oferir un servei integral que pot abastar alguna o totes les següents activitats:

 • Si és necessari, confecció o adaptació d'un Manual de Valoració de Llocs de Treball per a l'Empresa.
 • Formació en Valoració de Llocs de Treball de la/les persona/es que s'hagin de responsabilitzar de la Valoració de Llocs de Treball a l'Empresa i/o del seu manteniment, així com de la Comissió Paritària de VLLT si existeix. En aquest sentit, podem fer formacions específiques in-company que s'adaptin a les necessitats específiques de l'empresa o els treballadors poden acudir als nostres cursos públics presencials o via webinar.
 • Realització de la Valoració de Llocs de Treball i Classificació Professional dels mateixos per part dels nostres experts.
 • Posada a disposició dels nostres Clients del mòdul VLLT del nostre programari d'Organització del Treball APPRODUCTIVITY 4.0 (disponible properament).

Si vols consultar informació detallada sobre la formació per a empreses que oferim en aquesta àrea, fes clic aquí.

Com has vist, la valoració de llocs de treball ha esdevingut imprescindible des de l'entrada en vigor del decret que la regula, però a més, es tracta d'un element fonamental per implantar una estructura organitzacional i salarial justa i equitativa que permeti millorar el clima laboral de l'empresa al mateix temps que incrementi la seva competitivitat i productivitat.

Contacta amb nosaltres i t'assessorarem sobre quin servei és el més adequat per a les necessitats de la teva empresa.