Cursos de Formació MTM

Orientats a reduir substancialment els costos unitaris de productes i serveis.

Els alumnes dels nostres cursos de MTM obtindran una preparació orientada a millorar els costos de fabricació i a optimitzar qualsevol procés.

Les tècniques MTM (de temps predeterminats) solen plasmar-se en taules, derivades de cronometratges i altres procediments que garanteixen científicament un mesurament objectiu dels temps i mètodes correctes de treball, i per això estan recomanades per l’OIT.

Amb els nostres cursos MTM rebran una formació orientada a millorar els costos de fabricació. Aquesta formació dotarà als seus empleats dels coneixements i habilitats necessàries per poder optimitzar qualsevol tipus de procés (en especial aquells en què intervé preponderantment la mà d’obra), assignant a les operacions millorades uns temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles, i -en el seu cas- elaborant i aplicant taules de temps vàlides per a qualsevol operació en aquest àmbit.

La nostra formació els ajudarà a realitzar una correcta aplicació del MTM-1 i de la resta de subsistemes, contribuint a reduir substancialment els costos de fabricació d’aquells processos (preponderantment manuals) en què convingui disposar de mètodes amb un alt nivell de productivitat i de temps molt precisos, mitjançant l’optimització i simplificació dels moviments necessaris per a la realització del treball, assignant a les corresponents operacions uns temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles; i -en el seu cas- mitjançant l’elaboració i implantació d’una taula d’estàndards, a actualitzar periòdicament en funció de les variacions registrades en l’evolució de les dades relatives a aquestes operacions.

Les modalitats MTM-2, MTM-UAS Operacions Bàsiques i MTM-Standard Data escurcen significativament el temps d’anàlisi, reduint l’alt cost del MTM-1.

Els cursos de MTM es realitzen amb Instructors i exàmens Oficials i s'atorga títol oficial avalat per l'IMD-EWD (International Motion Time Measurement Development - Ethical Work Design), del que el nostre CEO David Calvo n'és el Coordinador Tècnic.

El material didàctic dels cursos es proporciona en format digital o pot enviar-se -en paper- per avançat si se sol·licita.

Formación Icon

Introducció al MTM-1

Com millorar els costos de fabricació en els processos en què intervenen preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles.

Aquesta Introducció al MTM-1 és imprescindible i obligatòria per a les persones que volen fer un curs de qualsevol altre nivell de dades MTM i no disposin d’un títol oficial d’Analista MTM (atès el seu caràcter previ).

Durada: 20 Hores

Formación Icon

MTM-1

Com reduir els costos de fabricació en els processos en què intervé preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles, mitjançant la correcta aplicació d’aquesta tècnica, especialment indicada per a processos manuals en els quals es desitja establir mètodes amb un alt nivell de productivitat i temps molt precisos.

Durada: 120 Hores

Formación Icon

MTM-2

Com reduir els costos de fabricació en els processos en què intervé preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles. Menys laboriós i costós que el MTM-1.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

MTM – Inspecció Visual

Com establir mètodes eficients per al desenvolupament de les activitats d’inspecció i control de la qualitat industrial, determinant amb precisió adequada els temps i els costos corresponents, mitjançant la pràctica del MTM - Inspecció Visual.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

MTM-UAS Operacions Bàsiques

Com realitzar l’estudi de moviments i assignar temps correctes d’execució de les operacions manuals, mitjançant l’aplicació del MTM – UAS, especialment concebut per escurçar el temps d’anàlisi del MTM-1 i reduir el seu alt cost, sens perjudici de l’exigible qualitat de les dades i comptant amb cicles complets de moviments.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

MTM – Standard Data

Com fer l’estudi de moviments de les operacions manuals, assignant-los els temps corresponents d’execució, mitjançant l’aplicació del MTM-SD, especialment concebut per escurçar el temps d’anàlisi que comporta l’ús del MTM-1 i per reduir el seu considerable cost, unint moviments que normalment es donen junts i disminuint el nombre de decisions que s'han de prendre.

Durada: 80 Hores

Formación Icon

MTM-SAM

Com descriure els mètodes de treball d'una manera ràpida, clara i senzilla -tant per a qui realitza l'anàlisi com per a qui ha d'interpretar-lo-, i determinar els temps correctes d'execució amb la precisió dels sistemes MTM.

MTM-SAM consisteix, com el seu propi nom indica (Sequence-based Activity and Method analysis), en una anàlisi seqüencial dels mètodes de treball, el que significa que l'anàlisi és desenvolupada d'acord amb com es desenvolupa el treball sent, a més, un 30% més ràpid que el MTM-UAS.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

Pràctiques de MTM-1

Curs de reciclatge per a persones que ja disposen de la titulació oficial d'Analista MTM-1 o desitgen aclarir conceptes abans de renovar la titulació.

Formación Icon

Pràctiques de MTM-2

Curs de reciclatge per a persones que ja disposen de la titulació oficial d'Analista MTM-2 o desitgen aclarir conceptes abans de renovar la titulació.

Formación Icon

Pràctiques de MTM-UAS

Curs de reciclatge per a persones que ja disposen de la titulació oficial d'Analista MTM-UAS o desitgen aclarir conceptes abans de renovar la titulació.

Formación Icon

MTM - Logística

Com reduir significativament els costos de les activitats logístiques (internes i externes) d'una empresa mitjançant l'optimització dels mètodes operatoris manuals i de maneig dels mitjans que intervenen en la seva realització i l'assignació –als mètodes millorats– dels corresponents temps correctes d'execució, mitjançant l'aplicació del MTM i l'elaboració i implantació d'una taula d'estàndards, que s'actualitza periòdicament en funció de les variacions registrades en l'evolució de les dades relatives a les operacions incloses en aquestes activitats.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

EAWS

És un sistema ergonòmic de detecció de primer nivell de risc de sobrecàrrega biomecànica, dissenyat per fer front a una avaluació integral de riscos, és a dir, que inclou tots els tipus de riscos biomecànics (càrrega postural estàtica i dinàmica, aplicació de força, transport de moviments i moviments repetits de l'extremitat superior) als quals un operador està exposat (raquis, coll, extremitats superiors i extremitats inferiors) en l'execució d'una tasca de treball.

Durada: 64 Hores

Formación Icon

Renovació Títols MTM

Examen oficial de l'Associació MTM Espanyola, dirigit a qui desitgin renovar la titulació oficial MTM obtinguda i que ha caducat. Es recomana realitzar una sessió pràctica en la tècnica a renovar abans de l'examen.

Durada: 4 Hores

Per a nosaltres, ITEMSA, és més que un proveïdor de formació o assessorament tècnic en mètodes i temps. Per a nosaltres és un equip humà que ens aporta:  Innovació Tècnica Excel·lència Mètode Solucions Aplicabilitat en la recerca de l’excel·lència en els nostres processos. Aquesta empresa ens ajuda a potenciar el talent dels nostres col·laboradors i aconseguir, així, una metodologia de treball molt més productiva i senzilla de manejar.

Joan Capellades
HR Director Plant / Brose

La nostra experiència amb el Grup Itemsa es remunta a l’any 2001.Hem treballat amb ells dins de l’àmbit de la formació i, més concretament, en el camp de l’anàlisi de temps. Així hem pogut portar a terme cursos de MTM i cronometratge industrial, tant en les instal·lacions d’Itemsa a Barcelona com en la nostra planta de Portugal.

Juan José Cambero Velasco
Methods engineer / Huf España S.A.

Les nostres felicitacions a ITEMSA per aquests 30 anys contribuint al desenvolupament i implantació de mètodes de treball més senzills i eficients. Aquesta empresa ha permès integrar criteris d’optimització de qualitat, ergonomia i salut laboral.

Carlos Francisco De Osuna
Health & Safety Manager

Allà per l’any 2011, i per una causalitat, acabem topant amb ITEMSA. I vam tenir molta sort.

Des de llavors, hem pogut beneficiar-nos d’una metodologia i aplicacions que ens han permès millorar substancialment en tots els àmbits. Hem pogut constatar que estan altament qualificats en una gran diversitat d’àrees com: tractament en els mètodes, assessorament, formació, rigorositat, rapidesa, implicació, fidelitat, suport...

Avui en dia, en fer referència a ITEMSA, ja no fem referència a l’empresa com a tal, sinó que ens referim a noms propis que allí treballen com DAVID, ALBERT, JULIAN, RAFA, entre molts altres.

I, segurament, aquesta proximitat i atenció personal és el que marca la diferència i els fa més GRANS.

Gràcies

Ginés Adán
Departament de Millora i Mètodes / GESTAMP METALBAGES

La nostra necessitat de col·laboració amb ITEMSA es fonamenta en l'obligatorietat d’actualització de les descripcions i valoracions de llocs de treball corresponents als perfils professionals de la nostra plantilla.

Valorem molt positivament l'actuació d’ITEMSA com a assessor extern de solvència. A més, també ha estat plenament reconegut per la representació sindical com a interlocutor vàlid en els termes exigibles d’objectivitat, factor imprescindible per al bon fi del projecte.

José Manuel Salido
Financial & Administrative Manager / BIC Iberia – Manufacturing

“De la col·laboració d’ITEMSA en l’ONCE cal destacar que, junt amb el seu equip de professionals de la Unitat Central de Preparat del Centre Logístic, hi va haver un coneixement ple i involucració en tots els processos del preparat dels productes de joc de l’ONCE. Això va donar com a resultat que poguéssim implementar amb èxit un mètode operatiu que ens va garantir una producció estable de qualitat, amb control de productivitat i incentius.”

Daniel del Pozo Menor
Cap de la Unitat de Logística / ONCE

La col·laboració amb ITEMSA ha estat sempre molt positiva. Treballar amb ells és molt fàcil perquè entenen ràpidament les necessitats del client. Tenen una visió molt desenvolupada i pragmàtica de la gestió de processos, amb la qual cosa l’èxit està garantit.

Saben el que han de fer en tot moment i ho exerceixen amb eficàcia, sense cap tipus de procrastinació. Treballar amb ells és un avantatge competitiu pels resultats que s’assoleixen i, sobretot, pel coneixement i el canvi de mentalitat que queda a l’empresa.

Carlos Labajos
Plant Manager / Magneti Marelli-Automotive Lighting

“Després d’una col·laboració de més de 12 anys i en tres empreses diferents, només puc dir que el resultat global de la mateixa ha estat excepcional. Sempre precedits per la consecució de resultats, no només aporten un diferencial en l’organització, sinó que també contribueixen a millorar la formació en tots els nivells.

Hem treballat en tots els àmbits i eines tant en la part operativa (Organització, Mètodes, millores, 5S’s, SMED, etc.) com en la de formació (Comandaments intermedis, lideratge, eines lean, gestió de projectes, etc.). I, en tots els casos, el resultat ha estat sempre l’esperat.

No podem oblidar-nos de l’Itemsa Soft, l’eina que ens ha donat un plus en el nostre departament de Mètodes. Ha aconseguit afegir agilitat, precisió i facilitat en la gestió dels mètodes.

També val la pena destacar l’alt nivell d’experiència, coneixements i professionalitat de les persones que componen l’organització i amb les que, a més, he tingut la sort de treballar braç a braç.”

David Rodilla Coronado
Director d’Operacions BU1 / Meleghy Automotive Barcelona S.A.U.

“Quan alguns tècnics de Lecta van venir entusiasmats amb la idea d’iniciar un projecte SMED a Lecta, vaig pensar que passar de la teoria als fets rebaixaria molt les expectatives. La realitat és que, tant la metodologia com la forma que té Itemsa d’interactuar amb els operaris i tècnics, fa que les idees flueixin i els resultats siguin tangibles. Tant és així que ja estem iniciant el quart projecte amb ells i són la referència per a totes les fàbriques del grup”.

Joan Guinart Puigvert
Operations Corporate Director / Lecta Group

De la nostra relació amb ITEMSA destacaria el seu domini de la matèria, l’experiència que tenen, la fermesa i la tranquil·litat amb la qual defensen els arguments davant dels seus diferents interlocutors. També destaquen per la proximitat amb el client, cosa que ofereix una major confiança i tranquil·litat en la gestió.

Marc Carrera Domènech
Soci Director d’Oficina / SAGARDOY Abogados

“El que va començar com una anàlisi de suport d’una de les nostres línies de producció, va acabar sent un projecte de millora de productivitat i un canvi d’organització.

El canvi no ha estat exempt de dificultat però, gràcies als companys d’Itemsa i a la seva experiència i professionalitat, hem aconseguit fer un pas endavant i convertir-nos en una planta més competitiva.

Itemsa ens ha format i ens ha acompanyat en tot el procés per aconseguir l’èxit i sentir-nos orgullosos del canvi. Gràcies per fer-nos veure que el canvi era possible i donar-nos la confiança necessària per creure en nosaltres mateixos.”

Montserrat Compte
Engineering Manager / SMP automotive

Fa més de 20 anys que porto treballant amb ITEMSA. Ho he fet des de diferents empreses, tant en l’àmbit de formació com d’assessorament. Ha estat, és i serà, un plaer continuar mantenint el vincle en un futur, ja que sempre hi han estat quan he necessitat la seva ajuda. Excel·lent el nivell professional de tot el seu equip, donant sempre la plena confiança i encert en els seus resultats.

Crisanto Ayala López
Responsable del Departament Mètodes i Temps / Lean
Schnellecke Logistics España

Des del primer moment, el nostre projecte SMED va complir amb les expectatives que teníem. Hem aconseguit millorar l'eficiència en un 30% i, a més, hem aconseguit que les nostres seccions de premses s'anessin consolidant. Estem molt satisfets amb la feina realitzada i, sens dubte, continuarem comptant amb ITEMSA per als nostres futurs projectes.

Antonio Morales
Production Manager
Grupo Some