Cursos de Formació MTM

Orientats a reduir substancialment els costos unitaris de productes i serveis.

Els alumnes dels nostres cursos de MTM obtindran una preparació orientada a millorar els costos de fabricació i a optimitzar qualsevol procés.

Itemsa és membre associat de One-MTM, la principal organització mundial de MTM, cosa que ens permet oferir la primera plataforma d'E-Learning en MTM en castellà. A més, tots els nostres cursos MTM es fan amb Instructors i exàmens oficials i permeten obtenir certificació oficial internacional per One-MTM.

El material didàctic dels cursos es proporciona en format digital o es pot enviar -en paper- per avançat si se sol·licita

A més, totes les nostres formacions MTM s'ofereixen mitjançant cursos públics (presencials o via webinar), in-company (a les instal·lacions de client, via webinar o mixt) o en format E-Learning.

Formació MTM

Els sistemes MTM (de temps predeterminats) solen plasmar-se en taules, derivades de cronometratges i altres procediments que garanteixen científicament un mesurament objectiu dels temps i mètodes correctes de treball, i per això estan recomanades per l’Oficina Internacional del Treball (OIT).

Amb els nostres cursos MTM rebran una formació orientada a millorar els costos de fabricació. Aquesta formació dotarà als seus empleats dels coneixements i habilitats necessàries per poder optimitzar qualsevol tipus de procés (en especial aquells en què intervé preponderantment la mà d’obra), assignant a les operacions millorades uns temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles, i -en el seu cas- elaborant i aplicant taules de temps vàlides per a qualsevol operació en aquest àmbit.

La nostra formació els ajudarà a realitzar una correcta aplicació del MTM-1 i de la resta de subsistemes, contribuint a reduir substancialment els costos de fabricació d’aquells processos en què convingui disposar de mètodes amb un alt nivell de productivitat i de temps molt precisos, mitjançant l’optimització i simplificació dels moviments necessaris per a la realització del treball, assignant a les corresponents operacions uns temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles; i -en el seu cas- mitjançant l’elaboració i implantació d’una taula d’estàndards, a actualitzar periòdicament en funció de les variacions registrades en l’evolució de les dades relatives a aquestes operacions.

Les modalitats MTM-2, MTM-UAS i MTM-Standard Data escurcen significativament el temps d’anàlisi, reduint l’alt cost del MTM-1.

A continuació trobareu el programa de tots els cursos de MTM, però també podeu consultar els aquí itineraris de formació d'One-MTM.

Formación Icon
E-Learning

MTM-1 Base

Com millorar els costos de fabricació en els processos en què intervenen preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles.

Aquesta Introducció al MTM-1 és imprescindible i obligatòria per a les persones que volen fer un curs de qualsevol altre nivell de dades MTM i no disposin d’un títol oficial d’Analista MTM (atès el seu caràcter previ).

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-1

Com reduir els costos de fabricació en els processos en què intervé preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles, mitjançant la correcta aplicació d’aquesta tècnica, especialment indicada per a processos manuals en els quals es desitja establir mètodes amb un alt nivell de productivitat i temps molt precisos.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-2

Com reduir els costos de fabricació en els processos en què intervé preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles. Menys laboriós i costós que el MTM-1.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-UAS

Com realitzar l’estudi de moviments i assignar temps correctes d’execució de les operacions manuals, mitjançant l’aplicació del MTM – UAS, especialment concebut per escurçar el temps d’anàlisi del MTM-1 i reduir el seu alt cost, sens perjudici de l’exigible qualitat de les dades i comptant amb cicles complets de moviments.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM – SD (Standard Data)

Com fer l’estudi de moviments de les operacions manuals, assignant-los els temps corresponents d’execució, mitjançant l’aplicació del MTM-SD, especialment concebut per escurçar el temps d’anàlisi que comporta l’ús del MTM-1 i per reduir el seu considerable cost, unint moviments que normalment es donen junts i disminuint el nombre de decisions que s'han de prendre.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-MEK

Formar els alumnes en com fer anàlisis MTM i assignar temps segons MTM-MEK.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM - Logística

Com reduir significativament els costos de les activitats logístiques (internes i externes) d'una empresa mitjançant l'optimització dels mètodes operatoris manuals i de maneig dels mitjans que intervenen en la seva realització i l'assignació –als mètodes millorats– dels corresponents temps correctes d'execució, mitjançant l'aplicació del MTM i l'elaboració i implantació d'una taula d'estàndards, que s'actualitza periòdicament en funció de les variacions registrades en l'evolució de les dades relatives a les operacions incloses en aquestes activitats.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

EAWS - Ergonomic Assessment Worksheet

És un sistema ergonòmic de detecció de primer nivell de risc de sobrecàrrega biomecànica, dissenyat per fer front a una avaluació integral de riscos, és a dir, que inclou tots els tipus de riscos biomecànics (càrrega postural estàtica i dinàmica, aplicació de força, transport de moviments i moviments repetits de l'extremitat superior) als quals un operador està exposat (raquis, coll, extremitats superiors i extremitats inferiors) en l'execució d'una tasca de treball.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM – Inspecció Visual

Com establir mètodes eficients per al desenvolupament de les activitats d’inspecció i control de la qualitat industrial, determinant amb precisió adequada els temps i els costos corresponents, mitjançant la pràctica del MTM - Inspecció Visual.

Durada: 20 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-SAM

Com descriure els mètodes de treball d'una manera ràpida, clara i senzilla -tant per a qui realitza l'anàlisi com per a qui ha d'interpretar-lo-, i determinar els temps correctes d'execució amb la precisió dels sistemes MTM.

MTM-SAM consisteix, com el seu propi nom indica (Sequence-based Activity and Method analysis), en una anàlisi seqüencial dels mètodes de treball, el que significa que l'anàlisi és desenvolupada d'acord amb com es desenvolupa el treball sent, a més, un 30% més ràpid que el MTM-UAS.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-Practitioner

Els cursos MTM-Practitioner proporcionen al participant els coneixements i les habilitats pràctiques necessàries per aplicar els sistemes de blocs de dades MTM per planificar, dissenyar i optimitzar processos empresarials i sistemes de treball.

Per ser admès als cursos MTM-Practitioner, el candidat haurà d'haver aprovat els exàmens en MTM-1 Base i d'un dels següents sistemes: MTM-1, MTM-HWD, MTM-2, MTM-SD, MTM-UAS, MTM-Logistics, MTM-MEK, EAWS o en un dels sistemes de blocs de dades d'empresa reconeguts per One-MTM.

Un cop superat el curs s'obtindrà la “Blue Card” que certifica que el portador posseeix els coneixements sobre el mètode MTM seleccionat.

Durada: 40 Hores

Formación Icon
E-Learning

MTM-Practitioner Refresc

El curs MTM-Practitioner Refresc permet actualitzar els coneixements i habilitats pràctiques prèviament adquirides pel participant en la formació específica MTM tant teòrica com pràctica per a la seva aplicació en la planificació, disseny i optimització de processos i sistemes de treball per a la renovació de la "Blue Card" (MTM).

Durada: 20 Hores

Aquestes empreses ja han confiat en Itemsa per formar en MTM els seus empleats:

Clientes_Cursos_MTM
logos-mtm-resp