Partners

Desenvolupem -amb Firmes internacionals, Universitats, associacions professionals i altres Organitzacions- programes per a la millora de la competitivitat de les seves associades.

ITEMSA col·labora amb Foment del Treball Nacional, amb la Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona, amb PIMEC i amb altres organitzacions econòmic-socials, en l’elaboració i desenvolupament de programes per a la millora de la productivitat i de la competitivitat de les seves associades, ajudant-les a optimitzar els seus recursos productius per a la creació de valor, millorant els seus resultats i fomentant la creació i el manteniment permanent d’un bon clima social.

ITEMSA és soci-fundador de l’Associació MTM Espanyola i membre de la seva Junta Directiva i de la seva Comissió Tècnica.

El Director General d’ITEMSA, David Calvo, és membre d’un grup internacional de coordinació tècnica de l’IMD (International MTM Directorate).

ITEMSA compta amb Instructors Oficials homologats per les Associacions MTM Espanyola i Francesa i pel l’IMD (International MTM Directorate).

Des de fa anys, ITEMSA participa assíduament amb altres firmes internacionals, entre les quals es troben les consultores Ingenics, Xpuls i ABMI, en el desenvolupament d’importants Projectes de Millora per a grans empreses de sectors tan competitius com l’aeronàutica, l’automoció o la tecnologia.

ITEMSA col·labora habitualment amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb diverses Associacions Empresarials i amb l’Administració Pública.