Partners

Desenvolupem -amb Firmes internacionals, Universitats, associacions professionals i altres Organitzacions- programes per a la millora de la competitivitat de les seves associades.

ITEMSA col·labora amb Foment del Treball Nacional, amb la Unió Patronal Metal·lúrgica de Barcelona, amb PIMEC i amb altres organitzacions econòmic-socials, en l’elaboració i desenvolupament de programes per a la millora de la productivitat i de la competitivitat de les seves associades, ajudant-les a optimitzar els seus recursos productius per a la creació de valor, millorant els seus resultats i fomentant la creació i el manteniment permanent d’un bon clima social.

Itemsa és el primer i únic membre espanyol de l'organització internacional més important en MTM, la One-MTM, i compta amb Instructors Oficials homologats per One-MTM.

A Itemsa som consultors acreditats per ACCIÓ en les àrees d’Organització i Operacions i Indústria 4.0, i tant Itemsa i APPRODUCTIVITY 4.0 formen part de l'oferta de productes i serveis per a la Indústria 4.0 que promou aquesta agència de la Generalitat de Catalunya.

Des de fa anys, Itemsa participa assíduament amb altres firmes internacionals, entre les quals es troben les consultores Ingenics, Xpuls i ABMI, en el desenvolupament d’importants Projectes de Millora per a grans empreses de sectors tan competitius com l’aeronàutica, l’automoció o la tecnologia.

Itemsa col·labora habitualment amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb diverses Associacions Empresarials i amb l’Administració Pública.

També col·labora de forma activa amb PIMEC i la UPM (Unió Patronal Metal·lúrgica) oferint formació i consultoria bonificada als seus membres. I també som membres de la Comissió Tècnica d'Organització del treball del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en representació de Foment del Treball.

En el seu dia, Itemsa fou soci-fundador de l’Associació MTM Espanyola i membre de la seva Junta Directiva i de la seva Comissió Tècnica fins el 2022. Al mateix temps, el Director General d’Itemsa, David Calvo, fou membre d’un grup internacional de coordinació tècnica de l’IMD (International MTM Directorate) i tingué càrrecs directius en aquesta organització.