Serveis de Formació

Cursos a mida de les necessitats del Client (Empresa/Alumne).

Orientats a l’eficaç acompliment del lloc de treball, incloent-hi el reciclatge i la polivalència.

Desenvolupament de competències (coneixements, habilitats, actituds i comportaments adequats).

Els serveis de Formació d’Itemsa presenten les següents característiques:

 • Ajust a l’estudi de necessitats del Client (Empresa-alumne): cursos a mida.
 • Orientació a l’eficaç acompliment dels llocs de treball (incloent-hi el reciclatge i polivalència): formació-acció, eminentment pràctica, cap a la gestió empresarial.
 • Elegibilitat de la impartició: a la mateixa empresa o en les aules d’Itemsa o via webinar (o també de forma mixta, amb algunes sessions in-company i altres via webinar o a les nostres instal·lacions).
 • Avaluació de la qualitat i eficàcia dels cursos (del professorat i de la documentació entregada) pels mateixos alumnes, immediata en finalitzar el curs, i de resultats per l’Empresa Client, després (resposta eficaç ràpida, traduïble a resultats en l’acompliment de l’alumne).
 • Documentació (manuals) i material pedagògic molt cuidats en els seus variats aspectes d’estructuració de textos, transparències i casos pràctics, redacció i presentació, actualització permanent, fonts bibliogràfiques, etc.
 • Professorat competent, pràctic i experimentat.
 • Excel·lents instal·lacions per a la impartició dels cursos.
 • Coherència amb la cultura corporativa de les Empreses Clients i programació ordenada (planificació de les activitats formatives de les mateixes).
 • Obertura i orientació al canvi (noves tecnologies i modernes tècniques de gestió) en el marc de la nova cultura empresarial emergent.
 • Ampli repertori de cursos (per àrees de gestió).
 • Diversos nivells d’aprofundiment (cursos bàsics, intermedis i d’especialització).

Itemsa ofereix als seus Clients un sistema de Formació aplicada de les següents característiques:

 • Filosofies de gestió de referència: Lean (producció/organització àgil, sòbria i flexible) i Kaizén (millora contínua).
 • Complementària i asseguradora de les accions de consultoria.
 • Dirigida a comandaments, tècnics i operaris o administratius (seleccionats per les mateixes Empreses Clients).
 • Enfocada cap a:
  • L’acompliment eficaç del lloc de treball (qualitat i productivitat).
  • La gestió del canvi en l’Empresa (anticipació, innovació i creativitat).
  • L’atenció al client (intern i extern) en qualitat, preu i termini d’entrega (competitivitat).
  • El desenvolupament professional i personal dels recursos humans (gestió de competències: coneixements, habilitats, actituds i comportaments).
 • En un entorn de:
  • Organització àgil, sòbria i flexible (“lean organization”).
  • Millora contínua (Kaizén/Learning organization).
  • Treball en equip (motivació i participació).
 • Continguts:
  • Tècniques i eines de gestió eficaç:
  • Fonaments i desenvolupament teòric de les tècniques més modernes i eficients (5’S, SMED, TPM, POKA-YOKE’s, etc.), amb exemples de la mateixa Empresa.
  • Aplicació de les mateixes a un TREBALL PILOT, facilitant assessorament i suport tècnic.