Mètodes i temps MTM

Eliminem el treball innecessari i l’ús antieconòmic dels recursos.

Aconseguim l’augment de productivitat amb la millor adaptació de les persones a les condicions de treball, alhora que suprimim o disminuïm els riscos laborals.

ITEMSA pot ajudar als seus Clients a identificar oportunitats de millora en qualsevol procés productiu i fer que les seves empreses es beneficiïn realment de les seleccionades, mitjançant la realització de les següents activitats:

  • Organització pràctica del treballi de la producció, de manera que augmentin els rendiments dels recursos aportats (mà d’obra, equips i instal·lacions) i es redueixin els costos, amb el menor esforç possible.
  • Optimització de la gestió dels processos, de manera que es garanteixin l’eficàcia, l’eficiència i l’estabilitat dels resultats a aconseguir.
  • Millora i estandardització dels mètodes de treball, determinant i aplicant el mètode idoni (el més pràctic, eficaç i econòmic) per realitzar una tasca amb els mitjans disponibles en les circumstàncies actuals, complint amb els requisits de qualitat, cost i termini d’entrega acordats amb els clients (externs i interns) i garantint en tot cas la seguretat de les persones.
  • Determinació de temps, mitjançant l’establiment dels temps correctes d’execució del treball amb exigibilitat del rendiment normal mínim, atesos degudament els nivells de qualitat fixats.
  • Aplicació de sistemes de mètodes i temps predeterminats MTM, que fa possible disposar de mètodes i temps correctes d'execució del treball, abans d’iniciar la producció, i crear dades normalitzades i fórmules de temps (sense necessitat de valorar l’activitat o ritme de treball dels operaris).
  • Confecció de taules de normalització de temps, pròpies de l’empresa, deduïdes d’aplicacions de MTM i altres tècniques de mesurament del treball, amb garanties de poder aplicar-les per haver estat correctament obtingudes.
  • Elaboració d’equilibrats de càrregues de treball per a cèl·lules de fabricació i línies de muntatge, mitjançant redistribució del treball assignat als llocs de treball d’una línia de fabricació o de muntatge, de manera que resultin aproximadament iguals els temps d’execució assignats a cada un d’ells.
calendario-icon


Situació de partida:
Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius.