Gestió i Competitivitat Empresarial

Ajudem els nostres Clients a millorar la planificació, organització, direcció i control de les seves activitats.

Orientació, establiment i gestió autònoma d’una adequada política de millora permanent i sostenible de la productivitat i competitivitat empresarial

ITEMSA pot ajudar als seus Clients a millorar la gestió de la seva Empresa, en qualsevol de les següents funcions i activitats:

  • Planificació: Previsions, fixació d’objectius, establiment de polítiques, programació d'accions, determinació de terminis de realització, assignació de responsabilitats i recursos, definició de mètodes i procediments a aplicar, etc.
  • Organització: Estructuració i desenvolupament de funcions i unitats operatives, delegació de poders i establiment del règim de relacions internes i externes
  • Direcció: Presa de decisions, motivació, informació i comunicació.
  • Control: Determinació d’estàndards, mesuraments, avaluacions i adopció de mesures per a la correcció de les desviacions.

A més, també podem oferir-los l’elaboració dels següents tipus d'estudis relacionats amb la gestió de la productivitat i competitivitat Empresarial:

  • Diagnòstic de productivitat empresarial (globals i per àrees de gestió).
  • Gestió estratègica del canvi per a la millora permanent i sostenible de la productivitat.
  • Cultura d’empresa (Filosofia Corporativa), orientada a la millora de la productivitat.
  • Definició de l'estratègia corporativa.
  • Elaboració, defensa i implantació d’un Sistema d’organització del treball i incentius a la productivitat i del corresponent Reglament d’aplicació.
  • Elaboració de plans de viabilitat i redimensionament de plantilles.