Calendari de cursos

Àrees de Formació

Ajudem els nostres Clients
transferint-los el nostre know-how

Les nostres àrees de formació estan orientades a millorar la productivitat i la competitivitat de la seva Empresa. Podem ajudar-los a preparar millor les estratègies, a triar les tècniques i les eines més idònies i de més èxit per obtenir el seus objectius, a practicar convenientment el Lean Manufacturing o el Six Sigma, a elaborar la política mediambiental més adequada, a optimitzar la gestió de la qualitat i a formar els seus caps intermedis. La programació dels nostres cursos s’adapta a les necessitats de cada Client. Podem impartir-los a les seves pròpies instal·lacions o en les nostres aules de formació. Els cursos requereixen un mínim de quòrum per dur-los a terme.

verde Imprescindible azul Recomanable rojo S / Característiques de procés
CURS DURADA DATA HORARI PREU DIRIGIT A

MTM-1

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM
120 hores del 25 Febrer, 2019
al 16 Abril, 2019
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous.
De 15:00h a 19:00h.
1.900 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior

MTM-2

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

40 hores del 18 Març, 2019
al 22 Març, 2019
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres.
De 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.
975 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior

Apreciació d’Activitats

Tècniques i eines de productivitat

4 hores del 22 Març, 2019
al 22 Març, 2019
Divendres.
De 09:00h a 13:00h.
125 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior
 Caps Interm.
 Resp. Operac.

MTM-UAS Operacions Bàsiques

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

40 hores del 1 Abril, 2019
al 5 Abril, 2019
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres.
De 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.
975 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior
 Caps Interm.
 Resp. Operac.

Pràctiques de MTM-1

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

4 hores del 5 Abril, 2019
al 5 Abril, 2019
Divendres.
De 09:00h a 13:00h.
150 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior

MTM – Logística

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

40 hores del 8 Abril, 2019
al 12 Abril, 2019
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres.
De 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.
1.200 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior
 Caps Interm.
 Resp. Operac.

Pràctiques de MTM-2

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

4 hores del 12 Abril, 2019
al 12 Abril, 2019
Divendres.
De 09:00h a 13:00h.
150 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior

EAWS

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

64 hores del 23 Abril, 2019
al 2 Maig, 2019
Dilluns, Dimarts, Dimecres, Dijous, Divendres.
De 09:00h a 14:00h y de 15:00h a 18:00h.
1.650 €
 Team Leaders
 Supervisores
 Responsables
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior

Renovació Títols MTM

Cursos de Formació MTM. Temps predeterminats MTM

4 hores del 26 Abril, 2019
al 26 Abril, 2019
Divendres.
De 09:00h a 13:00h.
300 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior
 Caps Interm.
 Resp. Operac.

Apreciació d’Activitats

Tècniques i eines de productivitat

4 hores del 26 Abril, 2019
al 26 Abril, 2019
Divendres.
De 09:00h a 13:00h.
125 €
 Tècnics Junior
 Tècnics Senior
 Caps Interm.
 Resp. Operac.