MTM-2

Temps predeterminats MTM

MTM-2

Cursos de Formació en MTM. Mètodes i Temps predeterminats MTM

Com reduir els costos de fabricació en els processos en què intervé preponderantment la mà d’obra, reduint i simplificant –en la definició del mètode operatori– els moviments necessaris per a la realització del treball i assignant-los temps d’execució predeterminats, correctes i exigibles. Menys laboriós i costós que el MTM-1.

La principal finalitat del MTM és optimitzar els mètodes de treball. L'eina més precisa i de millors resultats és el MTM-1; però, a vegades, la seva utilització no és aconsellable per motius de rendibilitat o per no ser necessària tanta precisió (llançament de nous productes, exigència de resultats ràpids, etc.).
En aquests casos, si s'estima necessari seguir disposant de l'anàlisi de moviments bimanual, una eina apropiada, per la rapidesa utilització i la suficient qualitat dels seus resultats, és el MTM-2.

Objectiu

  • Posar de manifest els avantatges i inconvenients d'aquest sistema agrupat de temps predeterminats respecte al MTM de base, MTM-1, i als estudis de temps convencionals.
  • Explicar quins són els límits d'utilització del sistema MTM-2.
  • Exposar el mètode d'anàlisi i els avantatges que la seva utilització pot aportar a l'estudi del treball i a l'organització industrial.
  • Capacitar als assistents per a la correcta aplicació de la tècnica MTM-2.

Els cursos de MTM es realitzen amb Instructors i exàmens Oficials i s'atorga títol oficial avalat per l'MTM-EWD (International Motion Time Measurement Development - Ethical Work Design), del que el nostre CEO David Calvo n'és el Coordinador Tècnic.

El material didàctic dels cursos es proporciona en format digital o pot enviar-se -en paper- per avançat si se sol·licita.

Apunta't o demana informació del curs MTM-2 omplint el següent formulari:

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.