Metodologia de Treball

Fiabilitat, qualitat i eficàcia.

Garantia de manteniment d’un bon clima organitzacional i social durant el desenvolupament i implantació dels projectes.

Transferència efectiva de know-how operatiu.

Optimització de l’acompliment dels empleats i de la resta de col·laboradors del Client en el desenvolupament de competències, actituds i comportaments adequats, sense necessitat de prolongar la nostra presència després de les intervencions.

Defensa dels estudis davant de possibles reclamacions laborals.

Les característiques de les intervencions d’ITEMSA són:

En Qualitat i Servei:

  • Fiabilitat de les solucions, basada en la competència (saber-fer) dels tècnics d’ITEMSA.
  • Eficàcia de les millores, basada en la viabilitat de la seva implantació.
  • Garantia de manteniment d’un bon clima organitzacional i social, mitjançant l’obtenció d’una lleial col·laboració per part de les Oficines Tècniques del Client i la recerca de l’acceptació dels estudis per part de la Representació dels treballadors i dels mateixos operaris.
  • Transferència de “know-how” operatiu, amb base en l'aprenentatge i permanent actualització dels coneixements professionals del personal i en la pràctica d’un adequat estil de treball en la gestió de processos, mètodes i temps.
  • Defensa dels estudis davant l’Autoritat laboral i davant els Tribunals de Conciliació i Arbitratge o Contenciosos del Social, en cas de discrepàncies o conflictes.

En Preus:

  • Competitivitat en el mercat de la Consultoria, en termes de relació “qualitat-preu”.
  • Rendibilitat de les intervencions: l’estalvi que s’assegura és superior al cost per al Client dels honoraris més inversions (aquestes, en el seu cas, seran sempre d’import reduït i ràpid retorn).
  • Forma de pagament (part, en les condicions habituals del mercat; part, després de certificar l’eficàcia i la quantia dels estalvis pressupostats obtenibles).

En Termini de realització:

  • Respecte als cronogrames acordats (en funció de les necessitats del Client i de les tasques a realitzar, incloses l’adquisició i implantació dels mitjans autoritzats).

L’estratègia d’aplicació de la nostra metodologia es desenvolupa en el següent gràfic:

GRÁFICO