Formació

Sabem com tancar el gap, entre el que hauries de saber i el que saps.

Estem convençuts: l’única manera de millorar la productivitat és realitzant un canvi cultural a l’empresa.

A Itemsa gestionem aquesta evolució. Formem al personal i l’alineem amb la nova cultura de gestió lean. Inculquem nous valors per expandir la inèrcia transformadora.

Per a nosaltres, “know-how” és que els col·laboradors, operaris, comandaments, funcions suport estiguin perfectament entrenats en com fer la seva tasca. Qualsevol altra interpretació és poc competitiva.

Oferim als nostres Clients la possibilitat d’assolir un situació de millora contínua, sostenible i amortitzada, sense costos addicionals. Mitjançant la transmissió de coneixements, fem possible que els nostres Clients aconsegueixin elaborar i implantar autònomament programes de millora, formant els seus directius, tècnics i caps en l’ús de les tècniques i eines necessàries per a aquest fi, amb la intenció de mantenir sempre vigent el nostre know-how..

Els programes de Formació d’ITEMSA han estat concebuts amb l’objectiu de dotar els seus Clients de la capacitat necessària per afrontar els reptes de competitivitat amb què s'enfronten les empreses industrials i de donar respostes eficaces i ràpides als canvis d’exigència constants i accelerats dels mercats pel que fa a costos, qualitat i servei,  a fi d’introduir-los en les estratègies, tècniques i eines més actuals de la competitivitat industrial.

En els mòduls d’estratègies, es tracten els temes de pla estratègic, gestió integrada del producte, anàlisi i gestió del valor i benchmarking (com a disciplines per optimitzar la rendibilitat dels negocis), la filosofia i tècniques específiques del  Lean Manufacturing (incloent-hi la necessitat de disposar d'una organització interna motivada, capaç i flexible en qualsevol tipus de situacions) i la implementació d’un Pla de Millores de la Competitivitat (sobre la base d’analitzar i avaluar la situació de partida, establir objectius importants i assolibles, programar les accions necessàries i assegurar el suficient grau de participació i compromís personal dels co·laboradors).

En els de tècniques, es tracta de la filosofia i de la pràctica de la millora contínua (Kaizen), dels sistemes de distribució en planta (layouts de tallers), de la millora de l’entorn de treball en oficines (5’S), de l’anàlisi i la millora dels mètodes de treball, del canvi ràpid d’eines per optimitzar les preparacions de màquina i canvi de model (SMED), del manteniment de màquines i instal·lacions (TPM) i dels equips de millora.

En el d’eines, finalment, s’estudien amb més amplitud i profunditat l’estudi del treball i el cronometratge industrial, la introducció als sistemes de temps predeterminats, la determinació de temps mitjançant  MTM-1 i MTM-2, el MTM (Inspecció Visual), l’assignació de temps mitjançant MTM-UAS i MTM-Standard Data i l’ergonomia.

 

Ajudem els nostres Clients a identificar les necessitats de formació de la seva plantilla de treballadors, d’acord amb els objectius estratègics de l’Empresa i amb la col•laboració dels responsables de les diferents àrees, mitjançant el desenvolupament de les activitats següents:

  • Definició del llistat de les necessitats de formació,  ordenant-les segons la importància i la urgència i tenint en compte els recursos disponibles.
  • Definició dels llocs de treball i determinació de les noves tendències tecnològiques o qualitatives que requeriran els seus ocupants.
  • Anàlisi de l’actuació real de les persones, comparació dels coneixements i les habilitats de cada treballador en relació amb els objectius de l’Empresa i amb el perfil que aquesta exigeix.
  • Determinació de les diferències entre el perfil ideal i la resposta actual del treballador.
  • Detecció dels complements de formació necessaris perquè l’actuació del treballador en el seu lloc de treball s’aproximi a la desitjada.

ITEMSA és soci fundador de l’Asociación MTM Española i disposa d'Instructors homologats per les Associacions MTM Espanyola i Francesa i l’IMD (International MTM Directorate), la qual cosa fa possible que els pugui presentar a l’examen oficial que els acrediti com a Analistes MTM.

Per a nosaltres, ITEMSA, és més que un proveïdor de formació o assessorament tècnic en mètodes i temps. Per a nosaltres és un equip humà que ens aporta:  Innovació Tècnica Excel·lència Mètode Solucions Aplicabilitat en la recerca de l’excel·lència en els nostres processos. Aquesta empresa ens ajuda a potenciar el talent dels nostres col·laboradors i aconseguir, així, una metodologia de treball molt més productiva i senzilla de manejar.

Joan Capellades
HR Director Plant / Brose

La nostra experiència amb el Grup Itemsa es remunta a l’any 2001.Hem treballat amb ells dins de l’àmbit de la formació i, més concretament, en el camp de l’anàlisi de temps. Així hem pogut portar a terme cursos de MTM i cronometratge industrial, tant en les instal·lacions d’Itemsa a Barcelona com en la nostra planta de Portugal.

Juan José Cambero Velasco
Methods engineer / Huf España S.A.

Les nostres felicitacions a ITEMSA per aquests 30 anys contribuint al desenvolupament i implantació de mètodes de treball més senzills i eficients. Aquesta empresa ha permès integrar criteris d’optimització de qualitat, ergonomia i salut laboral.

Carlos Francisco De Osuna
Health & Safety Manager

Allà per l’any 2011, i per una causalitat, acabem topant amb ITEMSA. I vam tenir molta sort.

Des de llavors, hem pogut beneficiar-nos d’una metodologia i aplicacions que ens han permès millorar substancialment en tots els àmbits. Hem pogut constatar que estan altament qualificats en una gran diversitat d’àrees com: tractament en els mètodes, assessorament, formació, rigorositat, rapidesa, implicació, fidelitat, suport...

Avui en dia, en fer referència a ITEMSA, ja no fem referència a l’empresa com a tal, sinó que ens referim a noms propis que allí treballen com DAVID, ALBERT, JULIAN, RAFA, entre molts altres.

I, segurament, aquesta proximitat i atenció personal és el que marca la diferència i els fa més GRANS.

Gràcies

Ginés Adán
Departament de Millora i Mètodes / GESTAMP METALBAGES

La nostra necessitat de col·laboració amb ITEMSA es fonamenta en l'obligatorietat d’actualització de les descripcions i valoracions de llocs de treball corresponents als perfils professionals de la nostra plantilla.

Valorem molt positivament l'actuació d’ITEMSA com a assessor extern de solvència. A més, també ha estat plenament reconegut per la representació sindical com a interlocutor vàlid en els termes exigibles d’objectivitat, factor imprescindible per al bon fi del projecte.

José Manuel Salido
Financial & Administrative Manager / BIC Iberia – Manufacturing

“De la col·laboració d’ITEMSA en l’ONCE cal destacar que, junt amb el seu equip de professionals de la Unitat Central de Preparat del Centre Logístic, hi va haver un coneixement ple i involucració en tots els processos del preparat dels productes de joc de l’ONCE. Això va donar com a resultat que poguéssim implementar amb èxit un mètode operatiu que ens va garantir una producció estable de qualitat, amb control de productivitat i incentius.”

Daniel del Pozo Menor
Cap de la Unitat de Logística / ONCE

La col·laboració amb ITEMSA ha estat sempre molt positiva. Treballar amb ells és molt fàcil perquè entenen ràpidament les necessitats del client. Tenen una visió molt desenvolupada i pragmàtica de la gestió de processos, amb la qual cosa l’èxit està garantit.

Saben el que han de fer en tot moment i ho exerceixen amb eficàcia, sense cap tipus de procrastinació. Treballar amb ells és un avantatge competitiu pels resultats que s’assoleixen i, sobretot, pel coneixement i el canvi de mentalitat que queda a l’empresa.

Carlos Labajos
Plant Manager / Magneti Marelli-Automotive Lighting

“Després d’una col·laboració de més de 12 anys i en tres empreses diferents, només puc dir que el resultat global de la mateixa ha estat excepcional. Sempre precedits per la consecució de resultats, no només aporten un diferencial en l’organització, sinó que també contribueixen a millorar la formació en tots els nivells.

Hem treballat en tots els àmbits i eines tant en la part operativa (Organització, Mètodes, millores, 5S’s, SMED, etc.) com en la de formació (Comandaments intermedis, lideratge, eines lean, gestió de projectes, etc.). I, en tots els casos, el resultat ha estat sempre l’esperat.

No podem oblidar-nos de l’Itemsa Soft, l’eina que ens ha donat un plus en el nostre departament de Mètodes. Ha aconseguit afegir agilitat, precisió i facilitat en la gestió dels mètodes.

També val la pena destacar l’alt nivell d’experiència, coneixements i professionalitat de les persones que componen l’organització i amb les que, a més, he tingut la sort de treballar braç a braç.”

David Rodilla Coronado
Director d’Operacions BU1 / Meleghy Automotive Barcelona S.A.U.

“Quan alguns tècnics de Lecta van venir entusiasmats amb la idea d’iniciar un projecte SMED a Lecta, vaig pensar que passar de la teoria als fets rebaixaria molt les expectatives. La realitat és que, tant la metodologia com la forma que té Itemsa d’interactuar amb els operaris i tècnics, fa que les idees flueixin i els resultats siguin tangibles. Tant és així que ja estem iniciant el quart projecte amb ells i són la referència per a totes les fàbriques del grup”.

Joan Guinart Puigvert
Operations Corporate Director / Lecta Group

De la nostra relació amb ITEMSA destacaria el seu domini de la matèria, l’experiència que tenen, la fermesa i la tranquil·litat amb la qual defensen els arguments davant dels seus diferents interlocutors. També destaquen per la proximitat amb el client, cosa que ofereix una major confiança i tranquil·litat en la gestió.

Marc Carrera Domènech
Soci Director d’Oficina / SAGARDOY Abogados

“El que va començar com una anàlisi de suport d’una de les nostres línies de producció, va acabar sent un projecte de millora de productivitat i un canvi d’organització.

El canvi no ha estat exempt de dificultat però, gràcies als companys d’Itemsa i a la seva experiència i professionalitat, hem aconseguit fer un pas endavant i convertir-nos en una planta més competitiva.

Itemsa ens ha format i ens ha acompanyat en tot el procés per aconseguir l’èxit i sentir-nos orgullosos del canvi. Gràcies per fer-nos veure que el canvi era possible i donar-nos la confiança necessària per creure en nosaltres mateixos.”

Montserrat Compte
Engineering Manager / SMP automotive

Fa més de 20 anys que porto treballant amb ITEMSA. Ho he fet des de diferents empreses, tant en l’àmbit de formació com d’assessorament. Ha estat, és i serà, un plaer continuar mantenint el vincle en un futur, ja que sempre hi han estat quan he necessitat la seva ajuda. Excel·lent el nivell professional de tot el seu equip, donant sempre la plena confiança i encert en els seus resultats.

Crisanto Ayala López
Responsable del Departament Mètodes i Temps / Lean
Schnellecke Logistics España

Des del primer moment, el nostre projecte SMED va complir amb les expectatives que teníem. Hem aconseguit millorar l'eficiència en un 30% i, a més, hem aconseguit que les nostres seccions de premses s'anessin consolidant. Estem molt satisfets amb la feina realitzada i, sens dubte, continuarem comptant amb ITEMSA per als nostres futurs projectes.

Antonio Morales
Production Manager
Grupo Some