A Qui Va Dirigida la Formació

A Directius, Tècnics i Comandaments intermedis

Els cursos, en el seu conjunt, estan pensats per als perfils professionals de Directius, Comandaments intermedis, Tècnics i Operaris qualificats.

La formació d’ITEMSA va dirigida a:

  • Directius.
  • Tècnics.
  • Comandaments intermedis.

En els mòduls d'estratègies poden participar aquests mateixos perfils; en els de tècniques, preferentment Comandaments intermedis, Tècnics i Operaris qualificats; i, en els d’eines, aquests mateixos darrers perfils.

calendario-icon


Situació de partida:
Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius.