Estratègies de Competitivitat

Ensenyem als nostres alumnes com establir i impulsar en la seva Empresa sòlides estratègies de competitivitat

Els formem per implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat, sensibilitzar i implicar a tota la línia de comandament de la seva Empresa en els reptes de millorar els seus actuals nivells de cost, qualitat i servei i per desenvolupar estratègies de negoci que els assegurin eficaçment la rendibilitat dels seus productes o serveis.

Els directius i els treballadors (i els seus representants legals) han de prendre consciència de la urgent necessitat d'acomodar-se ràpida i eficaçment als canvis que es van produint sense parar en el sector d'activitat de les seves empreses, i de millorar de manera permanent i sostenible els nivells presents de competitivitat (en qualitat, productivitat, costos, terminis d’entrega i flexibilitat), articulant amb aquesta finalitat les estratègies de competitivitat més adequades a les exigències i possibilitats de cada moment.

En aquests cursos ITEMSA els ajudarà a implementar exitosament aquestes estratègies de competitivitat mitjançant la impartició dels següents mòduls formatius:

Formación Icon

Introducció a la Competitivitat Industrial

Com sensibilitzar i implicar la línia de comandament en els reptes de competitivitat de l’empresa industrial per respondre eficaçment a les exigències canviants del mercat en relació amb els costos, qualitat i servei:
  • Aplicant adequadament les tècniques més modernes d’organització i gestió de la producció.
  • Optimitzant la utilització dels recursos disponibles.
  • Dinamitzant l’actuació de les persones i els equips de treball.
Durada: 12 Hores
Formación Icon

Com s’estableix i es coordina un Pla de Millora: exemples tipus

Com implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat per a la seva Empresa:
  • Analitzant i diagnosticant amb precisió la situació de partida.
  • Establint objectius ambiciosos i assolibles en les àrees de gestió més decisives.
  • Programant les accions necessàries amb mínimes inversions i/o despeses.
  • Controlant permanentment els resultats per introduir a temps les correccions oportunes, i assegurant els nivells necessaris de participació i de compromís per part de la línia de comandament i dels diferents equips de treball.
Durada: 10 Hores