Accions Pilot

Treball formatiu: en equip i sobre el terreny.

Aplicació pràctica immediata del contingut de la formació a un treball de l’Empresa.

Entenem per acció pilot el treball en equip que es realitza en l’Empresa Client pels treballadors participants en una acció formativa, consistent en l'aplicació pràctica del contingut d’aquesta a un treball d’aquella.

Quins objectius té una acció pilot?

 • Garantir que els coneixements adquirits en el desenvolupament de l’acció formativa es portin a la pràctica immediatament.
 • Substituir, amb similar nivell d’objectivitat i aproximació, a un diagnòstic de situació o avaluació del potencial de millora d’una planta.
 • Mostrar als nostres Clients, en un breu espai de temps, la qualitat i l’eficàcia de les intervencions d’ ITEMSA, destacant:
  • El nostre total domini de les tècniques utilitzades.
  • La nostra capacitat per obtenir un rendiment òptim de les mateixes.
  • La solidesa i aplicabilitat de les nostres exposicions teòriques.
  • La nostra habilitat per aconseguir el compromís de les persones a interessar.
  • L'eficàcia en les implantacions i en l’acompanyament amb l’objectiu de l’obtenció dels resultats previstos, a plena satisfacció del Client i dels seus col·laboradors interns.

Destaquem les possibles següents Accions Pilot per a l’inici d’una futura col·laboració amb ITEMSA:

 • Ordre i Neteja (5S) en tallers, magatzems i oficines.
 • Millora dels mètodes de treball mitjançant les tècniques MTM.
 • Millora dels canvis de model mitjançant la tècnica SMED.

Quin cost té una acció pilot?

Tractant-se d’una activitat formativa, podran sol·licitar-se -en el seu cas- les oportunes subvencions oficials.