Cursos Per a Comandaments Intermedis

Orientats a millorar el seu potencial de lideratge amb vista a estimular en els seus subordinats l’assimilació de competències, actituds i comportaments positius.

Des d’ITEMSA podem ajudar-lo a influir positivament i de manera decisiva sobre el treball de les persones d’un equip, estimulant l’adquisició i el desenvolupament de competències; a mobilitzar i perfeccionar el potencial de lideratge dels comandaments intermedis, i a millorar la capacitat dels mateixos en la seva funció comunicadora i docent.

Els nostres cursos per a Comandaments Intermedis aconsegueixen:

 • Mobilitzar i millorar el potencial de lideratge dels Comandaments Intermedis de la seva Empresa, conscienciant-los de la importància de la seva missió com a gestors de recursos (especialment, els humans) i facilitant-los el coneixement i la posada en pràctica d’eficaces eines de gestió i motivació.
 • Millorar la capacitat dels Comandaments Intermedis per influir positivament en el treball dels seus subordinats, estimulant l’adquisició i el desenvolupament de les competències més adequades i aconseguint dels mateixos el nivell de compromís necessari per assolir els objectius proposats.
 • Facilitar la labor dels Comandaments Intermedis en la seva funció comunicadora i docent amb vista a despertar l’interès i estimular la participació dels seus subordinats en l’assimilació de coneixements, habilitats i destreses i la generació d’actituds i comportaments positius.
 • Sensibilitzar i implicar als Comandaments Intermedis en la introducció i el desenvolupament permanent d’unes satisfactòries relacions amb el personal i els seus legals representants, facilitant-los els necessaris coneixements sobre les polítiques i normes internes de l’Empresa, del Conveni Col·lectiu aplicable, de l’avaluació del risc d’accidents i de les condicions ergonòmiques dels llocs de treball, així com de les actuacions i procediments més adequats per a l’aplicació de mesures disciplinàries.
Formación Icon

Lideratge i Gestió per a Caps Intermedis

Com influir positivament i de manera decisiva sobre la tasca de les persones d’un equip, estimulant l’adquisició i el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds i comportaments adequats), mantenint-hi un alt grau de motivació i obtenint-ne el nivell de compromís necessari per a la consecució eficaç dels objectius programats.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

Caps Intermedis de Producció

Com mobilitzar i perfeccionar el potencial de lideratge dels Caps Intermedis de Producció, conscienciant-los de la importància de la seva missió amb gestors de recursos (en especial, els humans) i facilitant-los el coneixement i la posada en pràctica d’eines eficaces de gestió motivació.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

Formació per a Formadors

Com millorar la capacitat dels Caps intermedis de l’Empresa (Supervisors i Tècnics de l’estructura de suport) en la seva funció comunicadora i docent (formació i ensenyament d’adults), per despertar l’interès i estimular la participació activa dels seus subordinats en l’assimilació de coneixements, habilitats i destreses facilitant alhora la generació d’actituds i comportaments positius.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

Relacions Laborals per a Caps Intermedis

Com sensibilitzar i implicar els Caps intermedis de l’Empresa en l’establiment i permanent desenvolupament d’unes relacions positives amb el personal i els seus representants legals facilitant-los coneixement suficient sobre:

 • Les polítiques i les normes internes de l’Empresa sobre relacions de treball i el conveni col•lectiu aplicable.
 • Els coneixements jurídics necessaris per al correcte rendiment de les seves funcions en matèria de conducció de personal (legislació laboral bàsica).
 • Com crear i mantenir una comunicació eficaç amb els seus subordinats i amb els seus representants legals.
 • Com assumir determinats procediments conciliatoris i actuacions per a l’aplicació de mesures disciplinàries.
 • Com recomanar polítiques de treball que millorin les relacions laborals a l’Empresa.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Avaluació ergonòmica de llocs de treball i Prevenció de Riscos Laborals per a Caps Intermedis

 • Com avaluar el risc d’accident d’un lloc de treball, la probabilitat que n'hi hagi i la seva possible gravetat.
 • Com avaluar els conceptes ergonòmics d’una tasca des del punt de vista de la càrrega física, la càrrega postural i la fatiga mental per posteriorment procedir a l’eliminació o reducció d’algun dels paràmetres negatius i, conseqüentment, evitar que es generin en el futur malalties professionals de conseqüències no desitjables.

Durada: 12 Hores

Formación Icon

Com liderar i gestionar eficientment equips de treball, per a optimitzar el seu entorn de treball, prioritzant l'eliminació del malbaratament

Capacitar els assistents perquè tinguin els coneixements necessaris per fixar mecanismes de gestió que siguin òptims per a la qualificació del personal, el desenvolupament de dots de comunicació i lideratge així com la comprensió del funcionament dels equips humans.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Motivació, lideratge i treball en equip

Que els assistents al curs adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per motivar els seus empleats i per evitar la desmotivació. També se'ls formarà per aprendre a formar equips i per exercir funcions de lideratge.

Durada: 8 Hores

Formación Icon

Motivació

Què, a partir de les diferents teories actualment en vigor, els assistents a aquesta formació adquireixin els coneixements necessaris per saber com motivar els seus subordinats i com evitar la desmotivació.

Durada: 8 Hores

Formación Icon

Comunicació

Formar els participants per definir els sistemes de comunicació necessaris perquè la informació sigui fluida i precisa entre els emissors i els receptors dins de l'estructura empresarial.

Durada: 8 Hores