Logística

Tot, tot en perfecte ordre

Les solucions d’ITEMSA tenen com a fi eliminar o reduir els costos d'emmagatzemament intern i extern, aprovisionament, manutenció i transport de stocks (en curs, intermedis i finals).També podem ajudar-los a planificar i controlar els fluxos de treball relatius als processos de producció i distribució, mitjançant l’aplicació de les tècniques més adequades.

ITEMSA ofereix als seus Clients solucions pràctiques i eficaces en matèria d’organització dels fluxos de producció de cada producte, ajudant-los a millorar el funcionament del conjunt de funcions i activitats relacionades amb el subministrament de materials i serveis.

Podem ajudar-los eficaçment a millorar en els següents aspectes:

  • Recepció de materials, components i productes.
  • Classificació i emmagatzematge.
  • Manipulació (moviment de materials).
  • Formació i gestió de stocks (reducció de nivells, etc.)
  • Transport i distribució interns.
  • Optimització dels fluxos de fabricació, emmagatzematge i expedició.
  • Organització del pick&pack.