Filosofia Corporativa

Creativitat i innovació, al servei de la millora integral i sostenible de la competitivitat i rendibilitat dels nostres Clients

La missió d’Itemsa és vincular les nostres expectatives de negoci a l’eficaç i permanent posada en pràctica d’un esquema d’acompanyament i risc compartit amb els nostres Clients, capaç d’incrementar de manera contínua i sostenible els seus nivells de competitivitat i rendibilitat.

Visió

Aspirem a ser valorats pel mercat com un referent estratègic de la Consultoria i de la Formació per a les empreses industrials i de serveis, amb un reconegut impacte internacional, mitjançant la innovació i la creativitat posades al servei de la millora integral de la competitivitat dels nostres Clients, solucionant rendible i eficaçment la variada problemàtica dels seus processos clau de negoci.

Missió

La missió d'Itemsa és vincular les nostres expectatives de negoci a l’eficaç i permanent posada en pràctica d’un esquema d’acompanyament i risc compartit amb els nostres Clients, capaç d’incrementar de manera contínua i sostenible els seus nivells de competitivitat (productivitat, qualitat i flexibilitat), optimitzant l’acompliment dels seus empleats i de la resta de col·laboradors pel que fa al desenvolupament de competències, actituds i comportaments adequats.

Valors ITEMSA

  • La satisfacció del Client. És per a nosaltres el punt de referència amb vista a projectar, gestionar, avaluar i millorar contínua i rendiblement els processos, productes i serveis de la nostra clientela. Sabem guanyar-nos la confiança i la fidelitat dels nostres Clients.
  • La qualitat total del servei. Proposem i implantem solucions integrals, coherents i operatives.
  • La innovació i la creativitat, posades al servei de l’optimització dels recursos actuals del Client.
  • La permanent adaptació al canvi, per donar resposta eficaç i ràpida a les necessitats de cada moment.
  • El treball en equip, per assegurar la millora contínua.
  • L’orientació a la consecució de resultats suficientment satisfactoris.
  • L’orientació cap a les persones, amb base en el respecte mutu i en el desenvolupament integral (competències, actituds i comportaments) de quants es troben implicats en les nostres intervencions. En definitiva, promovem una productivitat ètica, pensada, creada i desenvolupada perquè beneficiï tots els integrants de l'empresa.