Millora de la Productivitat i Reducció de Costos

Optimització dels recursos actuals (instal·lacions i mà d’obra) del Client, sense necessitat de costoses inversions.

Oferim solucions que proporcionen millores en la qualitat, productivitat i flexibilitat, amb una substancial reducció dels costos unitaris dels productes o serveis.

Els nostres serveis suposen per als nostres clients un significatiu increment del nivell de productivitat de les instal·lacions i del rendiment de la mà d’obra.

ITEMSA és capaç d’oferir als seus Clients solucions innovadores i operatives, acompanyant-los després en la seva implantació eficaç.

Els nostres serveis els permetran incrementar substancialment la productivitat (eficiència i rendiment de la mà d’obra), reduir ràpida, significativa i sosteniblement els costos unitaris de producció i elevar el nivell de satisfacció dels seus clients.

Podem oferir-los eficaç ajuda en els següents àmbits:

 • Diagnòstics de situació i avaluació del potencial de millora de la productivitat.
 • Projectes de Millora de la competitivitat global.
 • Organització pràctica del treball.
 • Millora de la utilització d’instal·lacions i equips.
 • Reducció de costos.
 • Sistemes de gestió i control.
 • Industrialització.
 • Processos, mètodes i temps.
 • Lean Manufacturing.
 • Estudis de layout (millora, ampliació, trasllat).
 • Reenginyeria de processos (layouts,).
 • Logística integral (interna i externa).
 • Implantació de TPM i 5S.
 • Optimització de les preparacions de màquina i canvis de model (SMED).
 • Implantació de Projectes de Millora Six Sigma.
 • Assegurament de la qualitat en el procés.
 • Disseny de llocs de treball: ergonomia i productivitat.
 • Valoració de llocs de treball.
 • Sistemes de retribució variable.
 • Formació complementària de Tècnics i Comandaments.
 • Assistència en reclamacions i conflictes davant els Tribunals contenciosos o de conciliació.