Recursos Humans

Ajudem als nostres Clients a crear el millor clima laboral

ITEMSA pot ajudar als seus Clients a optimitzar la gestió dels recursos humans de la seva Empresa: planificació, desenvolupament, implantació, coordinació i control de tècniques capaces de promoure l’acompliment eficaç i eficient del personal.

ITEMSA té experiència en resoldre convenientment la variada problemàtica estructural o ocasional dels seus Clients en els següents àmbits:

  • Sistemes de retribució variable (primes i incentius per a empleats).
  • Sistemes de valoració i jerarquització de llocs de treball.
  • Clima laboral a l'organització.
  • Polítiques de personal.
  • Assessorament tècnic i ajuda en la negociació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
  • Redimensionament de plantilles.
  • Ratis i indicadors de gestió socio-laboral.