Avantatges competitius

Som especialistes que garanteixen resultats.

Sabem avaluar, per endavant i amb exactitud, el nivell de millora possible i com traduir-ho a la realitat.

Treballem sempre sobre el terreny, col·laborant amb l’equip directiu i tècnic del Client per assegurar la consecució de resultats satisfactoris en el Projecte i de la millora contínua en tota l’Organització, mitjançant la implicació i el compromís efectius de tot el personal.

Garantim la rendibilitat dels nostres Estudis, obtenint estalvis habitualment superiors al 25% dels costos dels processos revisats.

Honoraris coneguts per endavant i tancats en ferm, de cost fix reduït i part variable vinculada a la consecució dels estalvis convinguts.

Garantia de manteniment d’un bon clima organitzacional i social durant el desenvolupament i implantació dels projectes.

Transferència efectiva de know-how operatiu.

Optimització de l’acompliment dels empleats i de la resta de col·laboradors del Client en el desenvolupament de competències, actituds i comportaments adequats, sense necessitat de prolongar la nostra presència després de les intervencions.

Els avantatges competitius d’ITEMSA són:

 • Les nostres garanties de rendibilitat:
  • Pressupostos desglossats per fases de realització, amb objectius i costos predefinits.
  • Responsabilitat compartida amb el Client respecte a l’eficaç consecució dels objectius acordats.
  • Obtenció habitual dels estalvis superiors al 25% dels costos dels processos revisats.
  • Honoraris en funció dels resultats (vinculats a l'import de les economies pressupostades).
  • Termini de retorn del cost de les nostres intervencions: conegut amb antelació pel Client i, normalment, inferior a 6 mesos.
 • Més de 35 anys d’exitosa experiència en la consultoria d’empreses industrials i de serveis.
 • Metodologia de treball, vàlida per a qualsevol activitat i sector, basada en l’especialització.
 • Capacitat per determinar amb exactitud el nivell de millora possible i com traduir-lo a la realitat.
 • Professionalitat i compromís de l’equip d’experts, amb un alt nivell de competència directiva i docent en els diferents àmbits de la gestió empresarial.
 • Hàbit de treballar sempre sobre el terreny, amb un enfocament eminentment pràctic i en estreta col·laboració amb tots els tècnics, comandaments i empleats del Client, impulsant -des de dins- el canvi precís en les actituds i comportaments de tota l’organització cap a l’obtenció de resultats.