Radiografies i Diagnòstics de productivitat

Estudiem prèviament la viabilitat i rendibilitat dels nostres Projectes, l’import dels estalvis i el cost de les nostres intervencions.

Una radiografia de productivitat és un breu diagnòstic de situació per conèixer la viabilitat, l’import de les possibles economies i la rendibilitat d’un Projecte de millora de la productivitat.

Quin cost té la radiografia?

La radiografia serà realitzada sense cost per al Client.

Què és un diagnòstic de productivitat industrial?

Consisteix en un estudi previ de la situació real d’una fàbrica, en matèria de productivitat, per orientar -sobre base objectiva- l’enfocament de la futura intervenció tècnica i per facilitar la identificació i l’ordre de prioritat de les accions de millora a desenvolupar, per tal d’aconseguir una més eficaç i significativa reducció dels costos operatius actuals, incloent-hi -en el seu cas- la programació d’un treball-pilot, representatiu i pressupostat, que permeti l’extrapolació de les seves economies a un possible projecte complet posterior amb una nul·la o mínima inversió, de fàcil i ràpid retorn.

Què entenem per projecte rendible?

El que reuneixi les tres condicions següents:

  • Estalvi garantit: superior al 10% (respecte als costos actuals).
  • Termini de retorn de la inversió: inferior a 6 mesos.
  • Honoraris: proporcionals a l’estalvi obtenible pressupostat.