Cursos Lean Manufacturing

Orientats al manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible.

En els cursos de Lean Manufacturing ensenyarem als assistents la manera d’eliminar el malbaratament i de preparar plans anuals d’objectius estratègics de productivitat per a les seves Empreses.

Els cursos ITEMSA de Lean Manufacturing capacitaran als seus empleats per assegurar en els Tallers de la seva Empresa la creació i el manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible, encaminat al “peça a peça”:

  • Eliminant o reduint considerablement el malbaratament en mà d’obra, materials, maquinària i mètodes inadequats de treball.
  • Creant i mantenint un entorn de treball net, organitzat, segur i de major eficàcia operativa (5S).
  • Optimitzant els mètodes i temps de treball, mitjançant l’aplicació del MTM i/o del cronometratge, en un entorn cultural de millora contínua.
  • Realitzant un manteniment productiu total (TPM) de la maquinària i instal·lacions.
  • Minimitzant els temps de preparació de màquina i canvi de model (SMED).

L’àrea d’intervenció Lean Manufacturing comprèn totes les tècniques d’un Sistema integral de Producció, que inclou -entre altres aspectes- la qualitat del producte, els fluxos de treball i d’informació, els materials, la maquinària i equips, els mètodes de treball i la mà d’obra, la línia de comandaments de taller i la constant millora dels llocs de treball, per tal d’aconseguir els millors resultats per als objectius de qualitat, cost, flexibilitat i satisfacció del Client establerts en l’Empresa.

Formación Icon

Introducció al Sistema Lean Manufacturing

Com assegurar als seus tallers un flux de producció tens, ajustat i flexible, tendent al “peça a peça”:

  • Eliminar o reduir el malbaratament generat per les 4M (materials, maquinària, mà d'obra i mètode).
  • Realitzar un manteniment productiu total de les instal·lacions i equips (TPM).
  • Minimitzant els temps de canvi de model (SMED).
  • Optimitzant els mètodes i els temps de treball mitjançant l'aplicació del MTM, en un entorn cultural de millora contínua.

Durada: 10 Hores

Formación Icon

Conceptes, principis i indicadors essencials de gestió del Lean Manufacturing

Com establir un quadre de caps els indicadors dels quals permetin valorar l’impacte de les accions correctives adoptades sobre les desviacions respecte als objectius de Qualitat, Cost, Termini i Seguretat.

La clau consisteix a detectar els MUDAS (malbarataments, irracionalitats i inconsistències) en els processos actuals i perseverar en la seva eliminació.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Necessitat del canvi cap al Lean: planificació i tècniques de gestió més adequades

Com implementar el canvi cap al sistema Lean Manufacturing mitjançant la preparació d’un pla d’objectius estratègics anuals i com aconseguir que cada persona se senti implicada en la seva consecució (compromís i disciplina) en l’àrea de la seva respectiva responsabilitat, utilitzant les tècniques KAIZEN i aplicant contínuament el cicle PRCA.

Durada: 30 Hores