Cursos Lean Manufacturing

Orientats al manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible.

En els cursos de Lean Manufacturing ensenyarem als assistents la manera d’eliminar el malbaratament i de preparar plans anuals d’objectius estratègics de productivitat per a les seves Empreses.

Els cursos ITEMSA de Lean Manufacturing capacitaran als seus empleats per assegurar en els Tallers de la seva Empresa la creació i el manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible, encaminat al “peça a peça”:

  • Eliminant o reduint considerablement el malbaratament en mà d’obra, materials, maquinària i mètodes inadequats de treball.
  • Creant i mantenint un entorn de treball net, organitzat, segur i de major eficàcia operativa (5S).
  • Optimitzant els mètodes i temps de treball, mitjançant l’aplicació del MTM i/o del cronometratge, en un entorn cultural de millora contínua.
  • Realitzant un manteniment productiu total (TPM) de la maquinària i instal·lacions.
  • Minimitzant els temps de preparació de màquina i canvi de model (SMED).

L’àrea d’intervenció Lean Manufacturing comprèn totes les tècniques d’un Sistema integral de Producció, que inclou -entre altres aspectes- la qualitat del producte, els fluxos de treball i d’informació, els materials, la maquinària i equips, els mètodes de treball i la mà d’obra, la línia de comandaments de taller i la constant millora dels llocs de treball, per tal d’aconseguir els millors resultats per als objectius de qualitat, cost, flexibilitat i satisfacció del Client establerts en l’Empresa.

Formación Icon

Conceptes, principis i indicadors essencials de gestió del Lean Manufacturing

Com establir un quadre de caps els indicadors dels quals permetin valorar l’impacte de les accions correctives adoptades sobre les desviacions respecte als objectius de Qualitat, Cost, Termini i Seguretat. La clau consisteix a detectar els MUDAS (malbarataments, irracionalitats i inconsistències) en els processos actuals i perseverar en la seva eliminació. Durada: 24 Hores
Formación Icon

Necessitat del canvi cap al Lean: planificació i tècniques de gestió més adequades

Com implementar el canvi cap al sistema Lean Manufacturing mitjançant la preparació d’un pla d’objectius estratègics anuals i com aconseguir que cada persona se senti implicada en la seva consecució (compromís i disciplina) en l’àrea de la seva respectiva responsabilitat, utilitzant les tècniques KAIZEN i aplicant contínuament el cicle PRCA. Durada: 30 Hores
Formación Icon

Tècniques de millora en tallers i oficines

Com sensibilitzar els operaris i els caps de taller i oficines en els tres pilars bàsics del Lean Manufacturing: Lean Manufacturing:
  • L’estandardització.
  • La formació dels operaris per la polivalència.
  • L’aplicació de les 5S i del SMED.
Durada: 24 Hores
Formación Icon

Tècniques per a l’optimització del flux de materials i estocs interns en els processos

Com utilitzar els conceptes i les tècniques JIT per a la millora del flux de materials i la reducció dels estocs interns a partir de l’estandardització del nombre de peces a col•locar a cada contenidor (Kanban – quantitats per referència i tipus de recipient), les tècniques de millora del Layout, la definició i estandardització del WIP (Work In Process), etc. Durada: 40 Hores
Formación Icon

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència Com estandarditzar operacions garantint permanentment els objectius de Qualitat, Cost i Termini de lliurament en un entorn segur i ergonòmic. Aquesta estandardització és la base perquè tots els operaris adquireixin els mateixos coneixements teoricopràctics amb mínimes variacions. Aquests coneixements són la base per a la capacitació dels operaris d’acord amb un procediment formatiu rigorós i gradualment ampliable, que permeti a l’operari realitzar diferents tasques amb un nivell satisfactori de qualitat, productivitat i seguretat. Durada: 18 Hores
Formación Icon

Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions

Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions Com definir amb exactitud un problema, utilitzant informació objectiva i veraç, i procedir després a la seva resolució mitjançant la recerca i eliminació d’arrel de les causes, utilitzant el procediment QCS (8D) i les eines clàssiques de qualitat. Com seleccionar les activitats més adequades per a l’eliminació de les causes dels problemes utilitzant un ajustat procediment de presa de decisions. Durada: 12 Hores

Per a nosaltres, ITEMSA, és més que un proveïdor de formació o assessorament tècnic en mètodes i temps. Per a nosaltres és un equip humà que ens aporta:  Innovació Tècnica Excel·lència Mètode Solucions Aplicabilitat en la recerca de l’excel·lència en els nostres processos. Aquesta empresa ens ajuda a potenciar el talent dels nostres col·laboradors i aconseguir, així, una metodologia de treball molt més productiva i senzilla de manejar.

Joan Capellades
HR Director Plant / Brose

La nostra experiència amb el Grup Itemsa es remunta a l’any 2001.Hem treballat amb ells dins de l’àmbit de la formació i, més concretament, en el camp de l’anàlisi de temps. Així hem pogut portar a terme cursos de MTM i cronometratge industrial, tant en les instal·lacions d’Itemsa a Barcelona com en la nostra planta de Portugal.

Juan José Cambero Velasco
Methods engineer / Huf España S.A.

Les nostres felicitacions a ITEMSA per aquests 30 anys contribuint al desenvolupament i implantació de mètodes de treball més senzills i eficients. Aquesta empresa ha permès integrar criteris d’optimització de qualitat, ergonomia i salut laboral.

Carlos Francisco De Osuna
Health & Safety Manager

Allà per l’any 2011, i per una causalitat, acabem topant amb ITEMSA. I vam tenir molta sort.

Des de llavors, hem pogut beneficiar-nos d’una metodologia i aplicacions que ens han permès millorar substancialment en tots els àmbits. Hem pogut constatar que estan altament qualificats en una gran diversitat d’àrees com: tractament en els mètodes, assessorament, formació, rigorositat, rapidesa, implicació, fidelitat, suport...

Avui en dia, en fer referència a ITEMSA, ja no fem referència a l’empresa com a tal, sinó que ens referim a noms propis que allí treballen com DAVID, ALBERT, JULIAN, RAFA, entre molts altres.

I, segurament, aquesta proximitat i atenció personal és el que marca la diferència i els fa més GRANS.

Gràcies

Ginés Adán
Departament de Millora i Mètodes / GESTAMP METALBAGES

La nostra necessitat de col·laboració amb ITEMSA es fonamenta en l'obligatorietat d’actualització de les descripcions i valoracions de llocs de treball corresponents als perfils professionals de la nostra plantilla.

Valorem molt positivament l'actuació d’ITEMSA com a assessor extern de solvència. A més, també ha estat plenament reconegut per la representació sindical com a interlocutor vàlid en els termes exigibles d’objectivitat, factor imprescindible per al bon fi del projecte.

José Manuel Salido
Financial & Administrative Manager / BIC Iberia – Manufacturing

“De la col·laboració d’ITEMSA en l’ONCE cal destacar que, junt amb el seu equip de professionals de la Unitat Central de Preparat del Centre Logístic, hi va haver un coneixement ple i involucració en tots els processos del preparat dels productes de joc de l’ONCE. Això va donar com a resultat que poguéssim implementar amb èxit un mètode operatiu que ens va garantir una producció estable de qualitat, amb control de productivitat i incentius.”

Daniel del Pozo Menor
Cap de la Unitat de Logística / ONCE

La col·laboració amb ITEMSA ha estat sempre molt positiva. Treballar amb ells és molt fàcil perquè entenen ràpidament les necessitats del client. Tenen una visió molt desenvolupada i pragmàtica de la gestió de processos, amb la qual cosa l’èxit està garantit.

Saben el que han de fer en tot moment i ho exerceixen amb eficàcia, sense cap tipus de procrastinació. Treballar amb ells és un avantatge competitiu pels resultats que s’assoleixen i, sobretot, pel coneixement i el canvi de mentalitat que queda a l’empresa.

Carlos Labajos
Plant Manager / Magneti Marelli-Automotive Lighting

“Després d’una col·laboració de més de 12 anys i en tres empreses diferents, només puc dir que el resultat global de la mateixa ha estat excepcional. Sempre precedits per la consecució de resultats, no només aporten un diferencial en l’organització, sinó que també contribueixen a millorar la formació en tots els nivells.

Hem treballat en tots els àmbits i eines tant en la part operativa (Organització, Mètodes, millores, 5S’s, SMED, etc.) com en la de formació (Comandaments intermedis, lideratge, eines lean, gestió de projectes, etc.). I, en tots els casos, el resultat ha estat sempre l’esperat.

No podem oblidar-nos de l’Itemsa Soft, l’eina que ens ha donat un plus en el nostre departament de Mètodes. Ha aconseguit afegir agilitat, precisió i facilitat en la gestió dels mètodes.

També val la pena destacar l’alt nivell d’experiència, coneixements i professionalitat de les persones que componen l’organització i amb les que, a més, he tingut la sort de treballar braç a braç.”

David Rodilla Coronado
Director d’Operacions BU1 / Meleghy Automotive Barcelona S.A.U.

“Quan alguns tècnics de Lecta van venir entusiasmats amb la idea d’iniciar un projecte SMED a Lecta, vaig pensar que passar de la teoria als fets rebaixaria molt les expectatives. La realitat és que, tant la metodologia com la forma que té Itemsa d’interactuar amb els operaris i tècnics, fa que les idees flueixin i els resultats siguin tangibles. Tant és així que ja estem iniciant el quart projecte amb ells i són la referència per a totes les fàbriques del grup”.

Joan Guinart Puigvert
Operations Corporate Director / Lecta Group

De la nostra relació amb ITEMSA destacaria el seu domini de la matèria, l’experiència que tenen, la fermesa i la tranquil·litat amb la qual defensen els arguments davant dels seus diferents interlocutors. També destaquen per la proximitat amb el client, cosa que ofereix una major confiança i tranquil·litat en la gestió.

Marc Carrera Domènech
Soci Director d’Oficina / SAGARDOY Abogados

“El que va començar com una anàlisi de suport d’una de les nostres línies de producció, va acabar sent un projecte de millora de productivitat i un canvi d’organització.

El canvi no ha estat exempt de dificultat però, gràcies als companys d’Itemsa i a la seva experiència i professionalitat, hem aconseguit fer un pas endavant i convertir-nos en una planta més competitiva.

Itemsa ens ha format i ens ha acompanyat en tot el procés per aconseguir l’èxit i sentir-nos orgullosos del canvi. Gràcies per fer-nos veure que el canvi era possible i donar-nos la confiança necessària per creure en nosaltres mateixos.”

Montserrat Compte
Engineering Manager / SMP automotive

Fa més de 20 anys que porto treballant amb ITEMSA. Ho he fet des de diferents empreses, tant en l’àmbit de formació com d’assessorament. Ha estat, és i serà, un plaer continuar mantenint el vincle en un futur, ja que sempre hi han estat quan he necessitat la seva ajuda. Excel·lent el nivell professional de tot el seu equip, donant sempre la plena confiança i encert en els seus resultats.

Crisanto Ayala López
Responsable del Departament Mètodes i Temps / Lean
Schnellecke Logistics España

Des del primer moment, el nostre projecte SMED va complir amb les expectatives que teníem. Hem aconseguit millorar l'eficiència en un 30% i, a més, hem aconseguit que les nostres seccions de premses s'anessin consolidant. Estem molt satisfets amb la feina realitzada i, sens dubte, continuarem comptant amb ITEMSA per als nostres futurs projectes.

Antonio Morales
Production Manager
Grupo Some