Cursos Lean Manufacturing

Orientats al manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible.

En els cursos de Lean Manufacturing ensenyarem als assistents la manera d’eliminar el malbaratament i de preparar plans anuals d’objectius estratègics de productivitat per a les seves Empreses.

Els cursos ITEMSA de Lean Manufacturing capacitaran als seus empleats per assegurar en els Tallers de la seva Empresa la creació i el manteniment permanent d’un flux de producció tens, ajustat i flexible, encaminat al “peça a peça”:

  • Eliminant o reduint considerablement el malbaratament en mà d’obra, materials, maquinària i mètodes inadequats de treball.
  • Creant i mantenint un entorn de treball net, organitzat, segur i de major eficàcia operativa (5S).
  • Optimitzant els mètodes i temps de treball, mitjançant l’aplicació del MTM i/o del cronometratge, en un entorn cultural de millora contínua.
  • Realitzant un manteniment productiu total (TPM) de la maquinària i instal·lacions.
  • Minimitzant els temps de preparació de màquina i canvi de model (SMED).

L’àrea d’intervenció Lean Manufacturing comprèn totes les tècniques d’un Sistema integral de Producció, que inclou -entre altres aspectes- la qualitat del producte, els fluxos de treball i d’informació, els materials, la maquinària i equips, els mètodes de treball i la mà d’obra, la línia de comandaments de taller i la constant millora dels llocs de treball, per tal d’aconseguir els millors resultats per als objectius de qualitat, cost, flexibilitat i satisfacció del Client establerts en l’Empresa.

Formación Icon

Conceptes, principis i indicadors essencials de gestió del Lean Manufacturing

Com establir un quadre de caps els indicadors dels quals permetin valorar l’impacte de les accions correctives adoptades sobre les desviacions respecte als objectius de Qualitat, Cost, Termini i Seguretat.

La clau consisteix a detectar els MUDAS (malbarataments, irracionalitats i inconsistències) en els processos actuals i perseverar en la seva eliminació.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Necessitat del canvi cap al Lean: planificació i tècniques de gestió més adequades

Com implementar el canvi cap al sistema Lean Manufacturing mitjançant la preparació d’un pla d’objectius estratègics anuals i com aconseguir que cada persona se senti implicada en la seva consecució (compromís i disciplina) en l’àrea de la seva respectiva responsabilitat, utilitzant les tècniques KAIZEN i aplicant contínuament el cicle PRCA.

Durada: 30 Hores

Formación Icon

Tècniques de millora en tallers i oficines

Com sensibilitzar els operaris i els caps de taller i oficines en els tres pilars bàsics del Lean Manufacturing:

Lean Manufacturing:

  • L’estandardització.
  • La formació dels operaris per la polivalència.
  • L’aplicació de les 5S i del SMED.

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Tècniques per a l’optimització del flux de materials i estocs interns en els processos

Com utilitzar els conceptes i les tècniques JIT per a la millora del flux de materials i la reducció dels estocs interns a partir de l’estandardització del nombre de peces a col•locar a cada contenidor (Kanban – quantitats per referència i tipus de recipient), les tècniques de millora del Layout, la definició i estandardització del WIP (Work In Process), etc.

Durada: 40 Hores

Formación Icon

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència
Com estandarditzar operacions garantint permanentment els objectius de Qualitat, Cost i Termini de lliurament en un entorn segur i ergonòmic. Aquesta estandardització és la base perquè tots els operaris adquireixin els mateixos coneixements teoricopràctics amb mínimes variacions.

Aquests coneixements són la base per a la capacitació dels operaris d’acord amb un procediment formatiu rigorós i gradualment ampliable, que permeti a l’operari realitzar diferents tasques amb un nivell satisfactori de qualitat, productivitat i seguretat.

Durada: 18 Hores

Formación Icon

Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions

Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions
Com definir amb exactitud un problema, utilitzant informació objectiva i veraç, i procedir després a la seva resolució mitjançant la recerca i eliminació d’arrel de les causes, utilitzant el procediment QCS (8D) i les eines clàssiques de qualitat.

Com seleccionar les activitats més adequades per a l’eliminació de les causes dels problemes utilitzant un ajustat procediment de presa de decisions.

Durada: 12 Hores