MTM-UAS Operacions Bàsiques

Temps predeterminats MTM

MTM-UAS Operacions Bàsiques

Temps predeterminats MTM

La tècnica MTM-UAS permet realitzar l'estudi de moviments i assignar temps correctes d'execució de les operacions manuals, mitjançant l'aplicació del MTM-UAS, especialment concebut per a escurçar el temps d'anàlisi del MTM-1 i reduir el seu alt cost, sense menyscapte notori de l'exigible qualitat de les dades i comptant amb cicles complets de moviments.

La principal finalitat del MTM és optimitzar els mètodes de treball. L'eina més precisa i de millors resultats és el MTM-1; però, a vegades, la seva utilització no és aconsellable per motius de rendibilitat o per no ser necessària tanta precisió (llançament de nous productes, exigència de resultats ràpids, cicles de treball més llargs, etc.).

En aquests casos, una eina apropiada, per la rapidesa d'utilització i la suficient qualitat dels seus resultats, és el MTM-UAS.

Objectiu

  • Posar de manifest els avantatges i inconvenients d'aquest sistema agrupat de temps predeterminats respecte al MTM de base, o MTM-1, i als estudis de temps convencionals.
  • Explicar quins són els límits d'utilització del sistema MTM-UAS.
  • Exposar el mètode d'anàlisi i els avantatges que la seva utilització pot aportar a l'estudi del treball i a l'organització industrial.
  • Capacitar als assistents per a la correcta aplicació de la tècnica MTM-UAS.

Els cursos de MTM es realitzen amb Instructors i exàmens Oficials i s'atorga títol oficial avalat per l'MTM-EWD (International Motion Time Measurement Development - Ethical Work Design), del que el nostre CEO David Calvo n'és el Coordinador Tècnic.

El material didàctic dels cursos es proporciona en format digital o pot enviar-se -en paper- per avançat si se sol·licita.

Apunta't o demana informació del curs MTM-UAS Operacions Bàsiques omplint el següent formulari:

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.