Renault and ITEMSA

Testimonial:

“La col·laboració de Renault España amb ITEMSA ha esdevingut molt satisfactòria en aquest complex procés que hem compartit amb vosaltres des de l’inici del 2013. Estàveu avalats per una estupenda gestió, relativa tanmateix a l’organització dels temps a les línies de producció, tasca que vàreu desenvolupar temps enrere amb els nostres col·legues d’IVECO; ells varen ser els qui em facilitaren la vostra referència.

Per a tots nosaltres i per a mi en particular aquestes referències i expectatives s’han assolit al màxim nivell esperable. Heu desenvolupat una magnífica tasca amb plena disponibilitat i alt grau de sintonia amb els diversos responsables de Renault amb qui heu hagut de col·laborar (Directors de les 3 Fàbriques de Renault España implicades, responsables Jurídics, experts de RRHH en les seves diverses facetes i jo mateix). Això m’ho han fet saber tots ells i és ara el moment adient per a manifestar-vos-ho.

El vostre ventall d’activitats ha estat igualment ampli i variat: anàlisi dels llocs de treball sobre el terreny, reunions amb tècnics especialistes en diverses disciplines (tècnics de temps, d’ergonomia, condicions de seguretat i salut laboral, experts en relacions laborals, …), immersió indispensable en el procés judicial que arrosseguem des de la meitat de 2010, apropiació de la nostra estratègia d’Empresa envers a aquesta capital aposta de futur per a nosaltres, etc., etc.

Heu demostrat en tot moment professionalitat, disponibilitat, cintura, capacitat de diàleg i recursos enfront dels imprevistos. Ens heu convençut a tots del fet que reuníeu els dos requisits essencials de tot gran “jugador”: talent i talant.

Enhorabona i moltes gràcies a tots els que d’una o altra manera heu col·laborat, a ITEMSA, en aquest projecte; els resultats obtinguts parlen per si sols.

Ah! i no afluixeu el pistó, són temps difícils però els grans jugadors tiren endavant en qualsevol terreny de joc i circumstància, per adversos que es presentin.”

Sr. Antonio ALASTUEY – Direcció executiva Renault España