Contribuïm a garantir el futur de la Planta impulsant la millora de la seva Competitivitat Industrial

Case Study Magneti Marelli i ITEMSA

magneti marelli

Sistema d'organització del treball, millora de la productivitat i canvi cultural

Case Study

S’introdueix el MTM com a eina per a la millora dels Mètodes i Temps, el que permet obtenir un augment de la productivitat d'entre un 15% i un 35% de les Línies i Cèl·lules de Muntatge, així com un increment equivalent de la capacitat productiva de la resta de seccions de la Planta (Injecció de plàstic, Serigrafia i Magatzem).

icon_situacion-de-partida

Situació de partida:

Necessitat urgent de millorar la productivitat per aconseguir i mantenir a la Planta altes quotes de Competitivitat Industrial.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

  • Millorar els acords en matèria d'organització del treball i introduir el MTM-1 com a eina de millora dels mètodes de treball i d'assignació de temps correctes d'execució.
  • Adequar l'Oficina de Mètodes i Temps a la nova organització.
  • Formar els tècnics, Comandaments intermedis i Representants dels treballadors en les tècniques d'anàlisi i millora dels mètodes operatoris.
icon_actuacion

Actuació:

  • Assistència a la Direcció en l'establiment del nou marc d'organització del treball de la Planta.
  • Formació en tècniques d'Organització del Treball al personal de la Planta.
  • Implantació del programa informàtic ItemsaSoft PROCESOS® -actualment APPRODUCIVITY4.0- com a eina per a la millora de la productivitat.
  • Elaboració d'estudis de mètodes i temps, mitjançant MTM-1, dels treballs de Producció.
  • Millora del layout de les Línies de Muntatge.
  • Assistència als Comandaments intermedis en la implantació dels estudis de Mètodes i Temps realitzats
icon_objetivos

Objectius

Canviar l'escenari de gestió industrial per aconseguir i mantenir altes quotes de Competitivitat Industrial a la Planta.

icon_resultados

Resultats obtinguts

  • Important increment de la capacitat productiva de la resta de seccions (Injecció de plàstic, Serigrafia i Magatzem).

0-35%

Millora de productivitat en les Línies estudiades de la Secció de Muntatge.