Millorem un 25% la productivitat gràcies a la incorporació d'un nou layout

Case Study LEDS C4 i ITEMSA

mejora productividad leds c4

Projecte de millora de la productivitat de les fases principals de producció

Case Study

Es millora un 25% la productivitat de les fases principals de producció (Taller, Muntatge, Prova i Embalatge) de les referències més representatives; es dissenya el layout de la planta completa (Producció i Magatzem) i s'estableixen taules de temps predeterminats per a valorar qualsevol producte, sense necessitar nous estudis de temps.

icon_situacion-de-partida

Situació de partida

Necessitat de millorar la productivitat de la planta de Torà, mitjançant la reducció dels actuals temps perduts i ineficiències, per a poder absorbir els importants increments de producció esperats en diversos anys consecutius. Aquesta millora ha d'incloure el disseny d'un nou layout que permeti optimitzar els fluxos productius i logístics, així com treballar amb la finalitat d'aconseguir un flux continu (fins al moment, les seccions i llocs treballaven de manera no coordinada).

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

 • Reduir els costos operatius.
 • Redimensionar les àrees productiva i logística de la planta (nou layout), que permeti unificar i simplificar els fluxos productius i logístics.
 • Normalitzar i estandarditzar els processos i disposar de temps estàndard, que permetin planificar i controlar d’una manera adient.
 • Capacitar als col·lectius clau de l'empresa en tècniques de millora de la productivitat i d'organització del treball.
 • Incrementar el nivell de polivalència del personal operatiu.
icon_actuacion

Actuació

 • Observació i descripció general dels processos productius i logístics, fluxos i variables.
 • Anàlisi i millora dels fluxos, processos i mètodes de treball de producció.
 • Quantificació de l'estalvi assolible, respecte de la situació de partida.
 • Discussió, selecció i priorització de les propostes de millora (a realitzar conjuntament amb el client).
 • Disseny del nou layout de la planta, procediments i mètodes operatoris.
 • Suport a la implantació dels nous llocs de treball, procediments i mètodes operatoris (inclou la incorporació de línies amb el muntatge, la verificació i l'embalatge integrats i sincronitzats).
 • Determinació dels corresponents temps correctes d'execució, utilitzant les tècniques internacionalment admeses per a l'observació, anàlisi i mesurament del treball (“vídeo”, cronometratge, MTM, etc.) i garantint la bondat tècnica de les actuacions i resultats.
 • Establiment de taules de temps predeterminats, en funció de les millores aprovades.
icon_objetivos

Objectius

Disposar d'un nou layout, fluxos productius i logístics, mètodes optimitzats de treball i una Taula de temps predeterminats que permeti millorar la productivitat, almenys, un 15%.

icon_resultados

Resultats obtinguts

 • Implantació d'un nou layout que permet treballar a flux continu i absorbir els increments de volums de producció previstos, de manera eficient.
 • Disponibilitat de mètodes operatoris optimitzats, especialment, per a les tasques de Muntatge, Verificació i Embalatge.

0%

Millora de la productivitat del