Creem oportunitats i ajudem a consolidar el canvi cultural necessari per a la millora de la productivitat

Case Study IVECO, fabricant de vehicles industrials, i ITEMSA

Assessorament tècnic i coaching en matèria d’estudis de Mètodes i Temps

Case Study

S’obté un augment de la productivitat de més del 10% a les seccions estudiades, amb la implantació de les tècniques d’organització del treball i gestió de mètodes i temps més adequades als processos de treball del Client, el compromís de línia jeràrquica de comandament de l’Empresa en el canvi de mentalitat instaurat i l’assegurament jurídic del procés.

icon_situacion-de-partida

Situació de partida:

Necessitat d’introduir amb èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequades, amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

Dotar de l'adequat nivell de coneixements, en matèria d'organització del treball, a tot el personal d'IVECO intervinent en el desenvolupament del projecte, mitjançant la impartició de formació i la realització del coaching necessari per a facilitar la consecució dels objectius esperats, així com assistir als RGI (Supervisors de Producció) en la implantació dels estudis efectuats i, si escau, acompanyar a la Direcció en la defensa del procés de canvi iniciat.

icon_actuacion

Actuació:

  • Formació en organització del treball al personal de Work Analysis, als RGI (Supervisors de Producció) i als membres de la  Comissió de Productivitat.
  • Coaching als Analistes (Work Analysis) en la realització dels primers estudis amb tècniques MTM.
  • Implantació del programa informàtic ItemsaSoft PROCESOS® -actualment APPRODUCIVITY4.0- , com a eina per a la millora de la productivitat.
  • Assistència als RGI (Supervisors de Producció) en la implantació dels estudis de Mètodes i Temps realitzats.
  • Elaboració d’un Informe tècnic justificatiu del procediment seguit per l’empresa en la implantació de les tècniques d’organització del treball i assistència en judici per corroborar-ho.
icon_objetivos

Objectius

Incorporar a l’empresa les metodologies, tècniques i eines que permetin millorar significativament i permanentment la productivitat de la planta.

icon_resultados

Resultats obtinguts

  • Introducció eficaç de  les tècniques d’organització de treball seleccionades.
  • Compromís de la línia jeràrquica de comandament de l’empresa en el canvi de mentalitat instaurat.
  • Control de legalitat per l’assegurament jurídic del procés implantat.

0%

Millores de productivitat de les seccions estudiades.