Case Study

Fabricant de vehicles industrials and ITEMSA

Assessorament tècnic i coaching en matèria d’estudis de Mètodes i Temps

Case Study

S’obté un augment de la productivitat de més del 10% a les seccions estudiades, amb la implantació de les tècniques d’organització del treball i gestió de mètodes i temps més adequats als processos de treball del Client, el compromís de línia jeràrquica de comandament de l’Empresa en el canvi de mentalitat instaurat i l’assegurament jurídic del procés.

icon_situacion-de-partida

Situació de partida:

Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

Dotar del adecuado nivel de conocimientos, en materia de organización del trabajo, a todo el personal de Iveco, interviniente en el desarrollo del proyecto, mediante la impartición de formación y la realización del coaching necesario para facilitar la consecución de los objetivos esperados, así como asistir a los RGI en la implantación de los estudios efectuados y, en su caso, acompañar a la Dirección en la defensa del proceso de cambio iniciado.

icon_actuacion

Actuació:

  • Formació en organització del treball al personal de Work Analysis, als RGI (Supervisors) i als membres de la  Comissió de Productivitat.
  • Coaching als Analistes (Work Analysis) en la realització dels primers estudis amb tècniques MTM.
  • Implantació del programa informàtic ItemsaSoft PROCESOS®, com a eina per a la millora de la productivitat.
  • Assistència als RGI en la implantació dels estudis de Mètodes i Temps realitzats.
  • Elaboració d’un Informe tècnic justificatiu del procediment seguit per l’empresa en la implantació de les tècniques d’organització del treball i assistència en judici per corroborar-ho
icon_objetivos

Objectius

Incorporar a l’empresa les metodologies, tècniques i eines que permetin millorar significativament i permanentment la productivitat de la planta.

icon_resultados

Resultats obtinguts

  • Millores de productivitat de més del 10% de les seccions estudiades.
  • Introducció eficaç de  les tècniques d’organització de treball seleccionades.
  • Compromís de la línia jeràrquica de comandament de l’empresa en el canvi de mentalitat instaurat.
  • Control de legalitat per l’assegurament jurídic del procés implantat.