Millorem un 23% la productivitat mitjançant el disseny unificat dels llocs de treball

Case Study BJC Fábrica Electrotécnica Josa i ITEMSA

BJC Fábrica Electrotécnica Josa mejora productividad

Projecte de millora de la productivitat mitjançant el disseny unificat dels llocs de treball externalitzats

Case Study

Es dissenyen els llocs de treball i els mètodes operatoris per a la realització de muntatges manuals que efectuaran proveïdors, millorant un 23% la productivitat d'aquests muntatges, respecte de la situació inicial.

icon_situacion-de-partida

Situació de Partida

Necessitat d'unificar i optimitzar els procediments, mètodes, temps i HOS (Full d'Operació Estàndard) corresponents a uns certs muntatges que es desitja externalitzar.

icon_plan-generacion

Pla general d'intervenció

 • Analitzar i millorar els mètodes de treball dels muntatges objecte d'estudi.
 • Disposar de temps correctes d'execució, mitjançant cronometratge.
icon_actuacion

Actuació

 • Filmació en vídeo dels muntatges a estudiar.
 • Realització d'estudis de mètodes i temps, mitjançant cronometratge.
 • Determinació dels temps correctes d'execució corresponents.
 • Proposta de millores (de mitjans, layout, mètodes, etc.).
 • Quantificació del potencial de millora de la productivitat assolible.
 • Definició d'un nou i més complet disseny de la HOS (Full d'Operació Estàndard).
icon_objetivos

Objectius

Millorar un 20% la productivitat dels muntatges a estudiar i estandarditzar la documentació.

icon_resultados

Resultats Obtinguts

 • Millora de la productivitat del 23%.
 • Disseny unificat dels llocs de treball.
 • Definició del format de les HOS (Fulls d'Operació Estàndard), que permetin normalitzar els mètodes de treball.