ItemsaSoft PROCESOS®

La solució informàtica més eficaç per a la gestió integral dels processos de la seva Empresa

ITEMSA ofereix aquesta aplicació informàtica a les empreses (especialment, les industrials) a fi d’optimitzar i estandarditzar els procediments que s’utilitzen a les Enginyeries d’Industrialització i a les Oficines de Mètodes i Temps, i per flexibilitzar significativament la producció.

  • Si la seva Empresa no disposa d’un sistema d’estandardització de processos, mètodes i temps uniforme.
  • Si els seus tècnics no treballen amb metodologies estandarditzades, amb idèntic estil.
  • Si els seus tècnics han de crear formularis de documentació de taller (fulls d’operació estàndard, determinació dels mètodes operatoris i dels temps correctes exigibles, sol•licituds de revisió o ajustament d’uns o altres, tractaments de les possibles reclamacions, butlletins individuals, etc.).
  • Si els seus tècnics estan desbordats pels tràmits burocràtics en  la seva relació amb les enginyeries (gamma de producte, industrialització, processos, etc.) i amb els departaments de producció (preparació i tractament de documentació de taller, atenció de sol·licituds de revisió o ajustament de mètodes i/o temps, etc.), administració  (determinació d’estàndards de producció per al càlcul i el control dels costos industrials), vendes (confecció dels conjunts de preus), personal (gestió del sistema d’incentius, atenció de les reclamacions dels treballadors i dels seus representants, etc.) i Procés de Dades (captació, registre i tractament de la informació de tallers).
  • Si les preparacions de màquina i els canvis de model són freqüents, llargs i costosos.
  • Si són molts els equilibris de càrrega de treball que s'han d’elaborar  i gestionar a les cèl•lules de fabricació o a les línies de muntatge.
  • Si es dóna sovint la necessitat d’assignar temps a estimar amb certa exactitud o de disposar d’unes bones taules de temps degut a la similitud de referències dins d’una família de producte o a les escasses variacions que presenten –dins d’aquesta– el procés i els mètodes de treball  corresponents.
  • Si els seus tècnics no es poden dedicar, amb exclusivitat o almenys durant la major part del seu temps, a les tasques específiques d’estandardització de processos, mètodes i temps, implantacions i millora contínua de la producció.
  • Si a la seva oficina tècnica no disposa d’un rigorós sistema de control de l'evolució de les actualitzacions de processos, mètodes, temps, recursos associats utilitzats i documentació.

…La seva empresa necessita el nostre producte ItemsaSoft PROCESOS®.

Des del novembre de 2019 ItemsaSoft es va integrar a APPRODUCTIVITY 4.0, una evolució del nostre software per oferir encara més funcionalitats als nostres clients. Pots descobrir-aquí.