Logística

Àrees de formació

Com gestionar la cadena logística integral, des dels materials fins a l’entrega del producte acabat al Client; com determinar la composició ideal i el flux òptim dels stocks; com orientar, gestionar i controlar eficaçment la logística de les compres i dels aprovisionaments o com adaptar-se a les canviants exigències de flexibilitat i de servei al Client.

Formación Icon

Planificació i Gestió d'Estocs

Com determinar la composició ideal i el flux òptim dels estocs de materials, d’acord amb les necessitats previstes per a cada estació o secció de la cadena logística i amb la cadència de flux que han de seguir els materials fins al Client (lead time).

Durada: 24 Hores

Formación Icon

Millora de la Logística mitjançant la Gestió d'Estocs

Com establir els mecanismes de gestió més adequats per reduir els estocs (interns i externs):
  • Presa de decisió sobre conceptes estratègics (Comprar o fabricar internament?)
  • Planificació dels subministraments. Estandardització de contenidors. Mida de lots mínims.
  • Seqüència per al subministrament de lots preestablerts.
  • Criteris sobre el sistema de producció.
  • Criteris sobre el consum.
  • Optimització del Layout (orientant-lo al producte)
  • Altres activitats per reduir les necessitats d'estoc.
Durada: 40 Hores
Formación Icon

“Just In Time” (JIT)

Com adaptar-se a les exigències canviants de flexibilitat i de servei al Client:
  • Reduint els costos d’existències i de transformació.
  • Assegurant la qualitat.
  • Escurçant els terminis de lliurament, mitjançant la introducció de la filosofia Just in Time i l’aplicació de les tècniques de motivació i gestió d’aquest avançat sistema operatiu.
Durada: 20 Hores
Formación Icon

Direcció d'Operacions

Com orientar i desenvolupar la gestió de nous projectes logístics, en l’entorn de les operacions sobre la base d’un coneixement actualitzat permanent de les noves perspectives de negoci i tendències metodològiques del Sector (en matèria de transport, emmagatzematge, fabricació, manipulacions i fluxos de materials i de la informació) que permeti a l’Empresa adoptar el posicionament estratègic més convenient.

Durada: 20 Hores

Formación Icon

Organització i Gestió de Magatzems

Com optimitzar, al mínim cost possible, l’organització i la gestió logística dels Magatzems, per satisfer eficaçment les exigències de servei dels Clients interns i externs de l’Empresa.

Durada: 16 Hores