Ergonomia i Prevenció de Riscos Laborals

Àrees de formació

Cursos per sensibilitzar i implicar als tècnics en el maneig segur de les màquines de fabricació i muntatge i en les operacions de manteniment. I en la necessitat d’implementar i gestionar, de manera sistemàtica i eficient, una adequada política de prevenció.

Formación Icon

Seguretat en maquinària

Com sensibilitzar i implicar els Tècnics d’Enginyeria d’Industrialització i de Manteniment i els Supervisors de les Línies de Producció en la utilització segura de les màquines i les instal•lacions de fabricació i muntatge i en les operacions de manteniment, així com en la necessitat de fer un adequat compliment de les normes de prevenció de riscos laborals vigents en aquest àmbit.

Durada: 12 Hores

Formación Icon

Excel•lència en gestió preventiva (Sistema OHSAS)

Com conscienciar els Responsables i els Tècnics de les Àrees de Prevenció, Qualitat i Medi Ambient i tota la línia de comandament en la necessitat d’implementar i gestionar, de manera sistemàtica i eficient, una adequada política de prevenció dels riscos laborals, basada en el coneixement cabal i el rigorós compliment de la legislació vigent sobre la matèria, evitant els innecessaris costos i pèrdues que deriven dels accidents de treball i de l'absentisme que generen.

Durada: 21 Hores