Relacions Laborals per a Caps Intermedis

Cursos Caps Intermedis de taller

Relacions Laborals per a Caps Intermedis

Cursos Caps Intermedis de taller

Com sensibilitzar i implicar els Caps intermedis de l’Empresa en l’establiment i permanent desenvolupament d’unes relacions positives amb el personal i els seus representants legals facilitant-los coneixement suficient sobre:

  • Les polítiques i les normes internes de l’Empresa sobre relacions de treball i el conveni col•lectiu aplicable.
  • Els coneixements jurídics necessaris per al correcte rendiment de les seves funcions en matèria de conducció de personal (legislació laboral bàsica).

Com crear i mantenir una comunicació eficaç amb els seus subordinats i amb els seus representants legals.

Com assumir determinats procediments conciliatoris i actuacions per a l’aplicació de mesures disciplinàries.

Com recomanar polítiques de treball que millorin les relacions laborals a l’Empresa.

Apunta't o demana informació del curs Relacions Laborals per a Caps Intermedis omplint el següent formulari:

  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.