Àrees d’especialització

Innovació i creativitat, al servei de la millora integral permanent i sostenible de la competitivitat (productivitat, qualitat i flexibilitat) del Client.

Diagnòstics previs de situació actual de la productivitat, Projectes integrals de millora i implantacions eficaces.

Pressupostos desglossats per fases de realització, amb objectius i costos predefinits de comú acord amb el Client.

Projectes integrals (realistes, fiables i eficaços) de millora, ajustats a les necessitats actuals del Client.

Optimització dels recursos actuals (instal·lacions i mà d’obra) del Client, sense necessitat de costoses inversions.

Implantació íntegra, puntual i garantida dels Projectes, assegurant l’eficaç consecució dels objectius i resultats previstos en l’oferta de col·laboració.

Implantació de solucions operatives, innovadores, ràpides i rendibles.

Qualitat, productivitat i flexibilitat, amb substancial reducció dels costos unitaris de productes i serveis.

Reducció substancial dels costos productius de l’Empresa.

Garantia de manteniment d’un bon clima organitzacional i social durant el desenvolupament i implantació dels projectes.

Transferència efectiva de know-how operatiu.

Optimització de l’acompliment dels empleats i de la resta de col·laboradors del Client en el desenvolupament de competències, actituds i comportaments adequats, sense necessitat de prolongar la nostra presència després de les intervencions.

Àrees d’especialització

Treballem junts amb vostè i amb el seu equip per augmentar i millorar la seva rendibilitat, eficiència, productivitat i competitivitat de la seva empresa.

Reducció de Costos

Estratègia i Organització Industrial

Logística

Mètodes i Temps

Recursos Humans

Estratègia i Organització Industrial