Models de col·laboració

Abans d'actuar, avaluem amb precisió la situació de competitivitat (qualitat, productivitat i flexibilitat) del Client, així com l’import dels estalvis assolibles.

ITEMSA pot ajudar als seus Clients a implementar amb èxit un Pla de Millora de la Competitivitat per a la seva Empresa:

  • Analitzant i diagnosticant oportunament la situació real de partida.
  • Establint objectius ambiciosos i assolibles en les àrees de gestió més decisives.
  • Programant les accions precises, amb mínimes inversions o despeses.
  • Controlant permanentment els resultats, per introduir a temps les correccions oportunes.
  • Assegurant els nivells necessaris de participació i compromís, per part de la línia de comandament i dels diferents equips de treball.

L’ajudem a implementar un eficaç Pla de Millora de la Competitivitat, programant les accions més oportunes, amb inversions o despeses mínimes.

ITEMSA pot també ajudar-los a desenvolupar i implantar eficaçment un Pla de millora d’un procés, limitat a una Secció de fabricació o a una Línia de muntatge, prèvia confecció d’un pressupost tancat, amb objectius d'estalvi a aconseguir i cost variable de la nostra intervenció.

I, finalment, podem col·laborar amb la seva Empresa, assumint, per exemple, el desenvolupament de les funcions, globals o parcials, d’un servei intern d’assessorament en matèria de mètodes i temps per als seus processos industrials.

Oferim a la seva Empresa els següents models de col·laboració: