Partners

Firmes internacionals, Universitats i Associacions empresarials

ITEMSA col·labora habitualment amb Associacions empresarials com Foment del Treball, PIMEC, Unió Patronal Metal·lúrgica, etc., amb l’Administració Pública i amb Universitats com la UPC. ITEMSA és soci fundador de l’Associació MTM Espanyola i membre de la seva Junta Directiva i de la seva Comissió Tècnica i participa assíduament  amb altres consultores internacionals, com INGENICS, XPULS i ABMI.

ITEMSA col•labora amb Foment del Treball Nacional (la Patronal intersectorial de Catalunya), amb PIMEC (la Patronal que representa les micro, petites i mitjanes empreses i els treballadors autònoms de Catalunya), amb la Unió Patronal Metal•lúrgica de Barcelona i amb altres organitzacions economicosocials, en l’elaboració i el desenvolupament de programes per a la millora de la productivitat i de la competitivitat d’aquestes associades, i les ajuda a optimitzar els recursos productius i l'organització del treball per a la creació de valor, millorant els seus resultats operatius i fomentant la creació i el manteniment permanent d’un bon clima social.

  • ITEMSA és soci fundador de l’Associació MTM Española i membre de la seva Junta Directiva i de la seva Comissió Tècnica.
  • El Director General d’ITEMSA, David Calvo, és membre del grup internacional de coordinació tècnica de l’IMD (International MTM Directorate).
  • ITEMSA disposa d'instructors oficials homologats per les associacions MTM Espanyola i Francesa i per l'IMD (International MTM Directorate).
  • Des de fa anys, ITEMSA participa assíduament amb altres firmes internacionals, entre les quals hi ha les consultores INGENICS, XPULS i ABMI en el desenvolupament d’importants Projectes de Millora per a  grans empreses de sectors tan competitius com l’aeronàutica, l’automoció o la tecnologia.
  • ITEMSA col·labora habitualment amb la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i també amb diverses Associacions Empresarials i amb l’Administració Pública.