Característiques

Amb múltiples alternatives i desenvolupament integral

Desenvolupament integral del procés de determinació de temps: descripció dels elements, càlcul dels temps normals, dels coeficients de descans (fatiga i necessitats fisiològiques) i del temps tipus, definició del mètode operatori bimanual, diagrama home-màquina, utilització de maquinària i eines, gestió i documentació de llocs de treball i recursos associats necessaris.

  • Cronometratge industrial.
  • Temps predeterminats: MTM-1, MTM-2, MTM-SD, UAS, MTM-IV (Inspecció Visual), dades normalitzades, etc.
  • Elaboració de processos seqüencials d’operacions (gammes de fabricació) i càlcul dels costos.
  • Gestió i documentació de llocs de treball i de recursos associats necessaris. 
  • Confecció de múltiples equilibrats per producte i procés (faciliten la flexibilització de la producció).
  • Confecció de múltiples alternatives de "mix" de producció.
  • Extrapolació dels temps de fabricació d’un producte a les altres referències de la mateixa família (permet disposar de taules de temps).
  • Estimació àgil de temps per productes, processos i operacions similars.
  • Elaboració fàcil de fulls de mètodes i documentació diversa d’Enginyeria i Taller (fotos, vídeos, gràfics, etc.).

Visita guiada