Logística

Com gestionar la cadena logística integral,  des dels materials fins al lliurament del producte acabat al Client; com determinar la composició ideal i el flux òptim dels estocs; com orientar, gestionar i controlar eficaçment la logística de les compres i dels aprovisionaments o com adaptar-se a les exigències canviants de flexibilitat i de servei al Client. 


La Cadena Logística Integral

Com gestionar la cadena logística integral des del seu inici (requeriment de materials) fins al lliurament del producte acabat al Client (subministrament extern, logística interna i logística de distribució) amb l’objectiu d’eliminar o reduir costos innecessaris en el transport, estocs en curs, estocs intermedis, magatzems interns i externs, etc.), utilitzant les tècniques JIT més adequades.

Planificació i Gestió d'Estocs

Com determinar la composició ideal i el flux òptim dels estocs de materials, d’acord amb les necessitats previstes per a cada estació o secció de la cadena logística i amb la cadència de flux que han de seguir els materials fins al Client (lead time).

Millora de la Logística mitjançant la Gestió d'Estocs

Com establir els mecanismes de gestió més adequats per reduir els estocs (interns i externs):

  • Presa de decisió sobre conceptes estratègics (Comprar o fabricar internament?)
  • Planificació dels subministraments. Estandardització de contenidors. Mida de lots mínims. 
  • Seqüència per al subministrament de lots preestablerts. 
  • Criteris sobre el sistema de producció.
  • Criteris sobre el consum.
  • Optimització del Layout (orientant-lo al producte)
  • Altres activitats per reduir les necessitats d'estoc.

Just In Time (JIT)

Com adaptar-se a les exigències canviants de flexibilitat i de servei al Client:

  • Reduint els costos d’existències i de transformació.
  • Assegurant la qualitat. 
  • Escurçant els terminis de lliurament, mitjançant la introducció de la filosofia Just in Time i    l’aplicació de les tècniques de motivació i gestió d’aquest avançat sistema operatiu.           

Direcció d'Operacions

Com orientar i desenvolupar la gestió de nous projectes logístics, en l’entorn de les operacions sobre la base d’un coneixement actualitzat permanent de les noves perspectives de negoci i tendències metodològiques del Sector (en matèria de transport, emmagatzematge, fabricació, manipulacions i fluxos de materials i de la informació) que permeti a l’Empresa adoptar el posicionament estratègic més convenient.

Logística d'Aprovisionaments

Com orientar, gestionar i controlar eficaçment la logística de les compres i dels aprovisionaments de l’Empresa, mitjançant l’aplicació de noves tècniques que contribueixen a reduir significativament els cost dels inputs del procés.

Organització i Gestió de Magatzems

Com optimitzar, al mínim cost possible, l’organització i la gestió logística dels Magatzems, per satisfer eficaçment les exigències de servei dels Clients interns i externs de l’Empresa.