Lean Manufacturing

Mòduls formatius per saber detectar malbarataments en els processos actuals i implementar tècniques per a l’optimització del flux de materials. També el podem ajudar a preparar un pla d’objectius estratègics anuals, a fi d’aconseguir que cada persona se senti implicada en la seva consecució (compromís i disciplina), o a aplicar correctament les eines clàssiques de la qualitat.


Conceptes, principis i indicadors essencials de gestió del Lean Manufacturing

Com establir un quadre de caps els indicadors dels quals permetin valorar l’impacte de les accions correctives adoptades sobre les desviacions respecte als objectius de Qualitat, Cost, Termini i Seguretat.

La clau consisteix a detectar els MUDAS (malbarataments, irracionalitats i inconsistències) en els processos actuals i perseverar en la seva eliminació.

Necessitat del canvi cap al Lean: planificació i tècniques de gestió més adequades

Com implementar el canvi cap al sistema Lean Manufacturing mitjançant la preparació d’un pla d’objectius estratègics anuals i com aconseguir que cada persona se senti implicada en la seva consecució (compromís i disciplina) en l’àrea de la seva respectiva responsabilitat, utilitzant les tècniques KAIZEN i aplicant contínuament el cicle PRCA.   

Tècniques de millora en tallers i oficines

Com sensibilitzar els operaris i els caps de taller i oficines en els tres pilars bàsics del Lean Manufacturing:

  • L’estandardització.
  • La formació dels operaris per la polivalència.
  • L’aplicació de les  5S i del SMED.

Tècniques i eines per al control i la gestió de la qualitat

Com aplicar correctament les set eines clàssiques (dades numèriques) en contraposició amb les set noves eines de gestió (informació verbal) i la seva relació amb les diferents tècniques de resolució de problemes i amb la planificació anual d’activitats.

Tècniques per a l’optimització del flux de materials i estocs interns en els processos

Com utilitzar els conceptes i les tècniques JIT per a la millora del flux de materials i la reducció dels estocs interns a partir de l’estandardització del nombre de peces a col•locar a cada contenidor (Kanban – quantitats per referència i tipus de recipient), les tècniques de millora del Layout, la definició i estandardització del WIP (Work In Process), etc.

Estandardització d’operacions i formació d’operaris per a la polivalència

Com estandarditzar operacions garantint permanentment els objectius de Qualitat, Cost i Termini de lliurament en un entorn segur i ergonòmic. Aquesta estandardització és la base perquè tots els operaris adquireixin els mateixos coneixements teoricopràctics amb mínimes variacions. 

Aquests coneixements són la base per a la capacitació dels operaris d’acord amb un procediment formatiu rigorós i gradualment ampliable, que permeti a l’operari realitzar diferents  tasques amb un nivell satisfactori de qualitat, productivitat i seguretat.
          Tècniques de resolució de problemes i pressa de decisions

Com definir amb exactitud un problema, utilitzant informació objectiva i veraç, i procedir després a la seva resolució mitjançant la recerca i eliminació d’arrel de les causes, utilitzant el procediment QCS (8D) i les eines clàssiques de qualitat.

Com seleccionar les activitats més adequades per a l’eliminació de les causes dels problemes utilitzant un ajustat procediment de presa de decisions.