Formació

Sabem com tancar el gap, entre el que hauries de saber i el que saps.

Estem convençuts: l’única manera de millorar la productivitat és realitzant un canvi cultural a l’empresa.

A Itemsa gestionem aquesta evolució. Formem al personal i l’alineem amb la nova cultura de gestió lean. Inculquem nous valors per expandir la inèrcia transformadora.

Per a nosaltres, “know-how” és que els col·laboradors, operaris, comandaments, funcions suport estiguin perfectament entrenats en com fer la seva tasca. Qualsevol altra interpretació és poc competitiva.

Oferim als nostres Clients la possibilitat d’assolir un situació de millora contínua, sostenible i amortitzada, sense costos addicionals. Mitjançant la transmissió de coneixements, fem possible que els nostres Clients aconsegueixin elaborar i implantar autònomament programes de millora, formant els seus directius, tècnics i caps en l’ús de les tècniques i eines necessàries per a aquest fi, amb la intenció de mantenir sempre vigent el nostre know-how..

Els programes de Formació d’ITEMSA han estat concebuts amb l’objectiu de dotar els seus Clients de la capacitat necessària per afrontar els reptes de competitivitat amb què s'enfronten les empreses industrials i de donar respostes eficaces i ràpides als canvis d’exigència constants i accelerats dels mercats pel que fa a costos, qualitat i servei,  a fi d’introduir-los en les estratègies, tècniques i eines més actuals de la competitivitat industrial.

En els mòduls d’estratègies, es tracten els temes de pla estratègic, gestió integrada del producte, anàlisi i gestió del valor i benchmarking (com a disciplines per optimitzar la rendibilitat dels negocis), la filosofia i tècniques específiques del  Lean Manufacturing (incloent-hi la necessitat de disposar d'una organització interna motivada, capaç i flexible en qualsevol tipus de situacions) i la implementació d’un Pla de Millores de la Competitivitat (sobre la base d’analitzar i avaluar la situació de partida, establir objectius importants i assolibles, programar les accions necessàries i assegurar el suficient grau de participació i compromís personal dels co·laboradors).

En els de tècniques, es tracta de la filosofia i de la pràctica de la millora contínua (Kaizen), dels sistemes de distribució en planta (layouts de tallers), de la millora de l’entorn de treball en oficines (5’S), de l’anàlisi i la millora dels mètodes de treball, del canvi ràpid d’eines per optimitzar les preparacions de màquina i canvi de model (SMED), del manteniment de màquines i instal·lacions (TPM) i dels equips de millora.

En el d’eines, finalment, s’estudien amb més amplitud i profunditat l’estudi del treball i el cronometratge industrial, la introducció als sistemes de temps predeterminats, la determinació de temps mitjançant  MTM-1 i MTM-2, el MTM (Inspecció Visual), l’assignació de temps mitjançant MTM-UAS i MTM-Standard Data i l’ergonomia.

 

Ajudem els nostres Clients a identificar les necessitats de formació de la seva plantilla de treballadors, d’acord amb els objectius estratègics de l’Empresa i amb la col•laboració dels responsables de les diferents àrees, mitjançant el desenvolupament de les activitats següents:

  • Definició del llistat de les necessitats de formació,  ordenant-les segons la importància i la urgència i tenint en compte els recursos disponibles.
  • Definició dels llocs de treball i determinació de les noves tendències tecnològiques o qualitatives que requeriran els seus ocupants.
  • Anàlisi de l’actuació real de les persones, comparació dels coneixements i les habilitats de cada treballador en relació amb els objectius de l’Empresa i amb el perfil que aquesta exigeix.
  • Determinació de les diferències entre el perfil ideal i la resposta actual del treballador.
  • Detecció dels complements de formació necessaris perquè l’actuació del treballador en el seu lloc de treball s’aproximi a la desitjada.

ITEMSA és soci fundador de l’Asociación MTM Española i disposa d'Instructors homologats per les Associacions MTM Espanyola i Francesa i l’IMD (International MTM Directorate), la qual cosa fa possible que els pugui presentar a l’examen oficial que els acrediti com a Analistes MTM.

calendario-icon


Situació de partida:
Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius.