Radiografies

Estudiem abans el seu cas sense cobrar-li ni un euro

Les nostres radiografies de productivitat són un breu diagnòstic de situació per conèixer la viabilitat d’un possible futur Projecte de millora de la productivitat, l’import de les economies assolibles amb la seva eficaç implantació i la rendibilitat del projecte.

Què és un diagnòstic de productivitat industrial?

Consisteix en un estudi previ de la situació real d’una fàbrica, en matèria de productivitat, per orientar –sobre base objectiva– l’enfocament de la futura intervenció tècnica i per facilitar la identificació i l’ordre de prioritat de les accions de millora a desenvolupar, per tal d’aconseguir una reducció dels costos operatius actuals més eficaç i significativa, incloent-hi –si s'escau– la programació d’un treball pilot, representatiu i pressupostat, que permeti l’extrapolació de les seves economies a un possible projecte complet posterior amb una inversió nul•la o mínima, de fàcil i ràpid retorn.

 

Quin cost té la radiografia? 

La radiografia es farà sense cost per al Client.

 

Què entenem per projecte rendible? 

El que reuneixi les tres condicions següents:

  • Estalvi garantit superior al 10% (respecte als costos actuals).
  • Termini de retorn de la inversió inferior a 6 mesos.
  • Honoraris del Projecte proporcionals a l’estalvi obtingut pressupostat.