Som experts en millorar
Consultoria
Formació
ItemsaSoft PROCESOS®
ITEMSA

ITEMSA
El 1988 neix l'INSTITUT TÈCNIC ESPECIALISTA EN MTM, S.A. (ITEMSA), primera empresa del nostre Grup dedicada a la Formació en MTM i a la introducció de les...
[llegir més]

A ITEMSA millorem la competitivitat (productivitat, qualitat i flexibilitat) dels nostres Clients, reduint substancialment el cost dels seus processos clau de negoci, especialment la producció. Ho fem així:

  • Sense necessitat d’inversions inoportunes i costoses.
  • Optimitzant la utilització dels recursos de què disposen en cada moment (mà d’obra, maquinària i inventaris), mitjançant la rac...
[llegir més]
Consultoría

Els programes de Formació d’ITEMSA han estat concebuts amb l’objectiu de dotar els seus Clients de la capacitat necessària per afrontar els reptes de competitivitat amb què s'enfronten les empreses industrials i de donar respostes eficaces i ràpides als canvis d’exigència constants i accelerats dels mercats pel que fa a costos, qualitat i servei,  a fi d’introduir-los en les estratègies, tècniques i...

[llegir més]
Formación
  • Si la seva Empresa no disposa d’un sistema d’estandardització de processos, mètodes i temps uniforme.
  • Si els seus tècnics no treballen amb metodologies estandarditzades, amb idèntic estil.
  • Si els seus tècnics han de crear formularis de documentació de taller (fulls d’operació estàndard, determinació dels mètodes operatoris i dels temps correctes exigibles, sol•licituds de revisió o a...
[llegir més]
ItemsaSoft PROCESOS®

Blog Itemsa

Noves dates cursos!Canvi de dates en els següents cursos:Estudi del Treball i Cronometratge IndustrialIntroducció al CronometratgeMés informació en: http://www.grupoitemsa.com/ca/formacio/calendari-de-cursos [+]

Cursos mes d'Abril 2018 Ja està disponible el calendario dels cursos del mes d'Abril 2108. Es pot consultar en el següent enllaç: http://www.grupoitemsa.com/ca/formacio/calendari-de-cursos[+]

“Voldríem donar un impuls definitiu a la nostra gestió en mètodes i temps. I optem per ITEMSA.Mitjançant un curs de formació intensiu per als nostres tècnics hem obtingut uns nivells de coneixements bàsics que ens permetin fonamentar la nostra base d’actuació.Atesos els bons resultats obtinguts i la bona  sintonia amb els seus professionals, ens plantegem seguir per garantir les mesures correctes i detallad [...]
Xavier Ballarà Bàez Production Engineering Manager HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.

“Voldríem donar un impuls definitiu a la nostra gestió en mètodes i temps. I optem per ITEMSA.

Mitjançant un curs de formació intensiu per als nostres tècnics hem obtingut uns nivells de coneixements bàsics que ens permetin fonamentar la nostra base d’actuació.

Atesos els bons resultats obtinguts i la bona  sintonia amb els seus professionals, ens plantegem seguir per garantir les mesures correctes i detallades que, per falta de recursos interns, no podem assumir”

Xavier Ballarà Bàez Production Engineering Manager HITACHI AIR CONDITIONING PRODUCTS EUROPE, S.A.

“La meva relació amb  ITEMSA és remunta pràcticament als seus inicis. Han col•laborat amb mi en diverses empreses del sector automobilístic, en les quals he estat Director i puc dir que el tracte sempre ha estat molt professional i en tots els casos he pogut comptabilitzar els resultats tangibles.La seva implicació en el projecte assignat és total i sempre han donat la prioritat i la importància al personal [...]
José María Vall Gerent GEDIA ESPAÑA, S.L.

“La meva relació amb  ITEMSA és remunta pràcticament als seus inicis. Han col•laborat amb mi en diverses empreses del sector automobilístic, en les quals he estat Director i puc dir que el tracte sempre ha estat molt professional i en tots els casos he pogut comptabilitzar els resultats tangibles.

La seva implicació en el projecte assignat és total i sempre han donat la prioritat i la importància al personal de l’empresa que haurà de mantenir els canvis implantats per ells, un cop hagin acabat la seva tasca.

Felicitats per la feina ben feta!”

José María Vall Gerent GEDIA ESPAÑA, S.L.

“Fa gairebé tres anys que treballem amb ITEMSA. El que en un principi fou una subcontracta per a l’estudi de mètodes i temps, s’ha convertit en un col·laborador inestimable gràcies al valor afegit que ens aporten amb la seva dilatada experiència i el seu treball sobre el terreny. La seva implicació i sintonia amb el nostre equip tècnic ens ha aportat assessorament sobre oportunitats de millora, a més d’una forma [...]
David Sola Director Industrial Koxka

“Fa gairebé tres anys que treballem amb ITEMSA. El que en un principi fou una subcontracta per a l’estudi de mètodes i temps, s’ha convertit en un col·laborador inestimable gràcies al valor afegit que ens aporten amb la seva dilatada experiència i el seu treball sobre el terreny. La seva implicació i sintonia amb el nostre equip tècnic ens ha aportat assessorament sobre oportunitats de millora, a més d’una formació contínua tant teòrica com pràctica. No tinc cap dubte de l’ajuda que  ITEMSA pot aportar a qualsevol organització per impulsar la seva competitivitat industrial.”

David Sola Director Industrial Koxka

"Sempre que hem necessitat una ajuda en el tema de la productivitat, hem comptat amb vosaltres i s’han complert les expectatives que havíem consensuat en una col·laboració d’aquest tipus.A vegades, no tots els plans s’implementen com s'ha planificat i és necessari un esforç especial perquè es materialitzin les expectatives. Crec que amb el vostre esforç i professionalitat, ens heu ajudat a obtenir els objectius [...]
Antonio Franco Enginyeria de Producció YAMAHA MOTOR ESPAÑA, S.A.

"Sempre que hem necessitat una ajuda en el tema de la productivitat, hem comptat amb vosaltres i s’han complert les expectatives que havíem consensuat en una col·laboració d’aquest tipus.

A vegades, no tots els plans s’implementen com s'ha planificat i és necessari un esforç especial perquè es materialitzin les expectatives. Crec que amb el vostre esforç i professionalitat, ens heu ajudat a obtenir els objectius previstos i a millorar la productivitat."

Antonio Franco Enginyeria de Producció YAMAHA MOTOR ESPAÑA, S.A.

“Rapidesa i gran professionalitat. Així definiria la tasca d’ITEMSA amb nosaltres i per a nosaltres.  Des d’un primer moment han demostrat que entenen les nostres necessitats i han mostrat una enorme capacitat de treball en equip i eficiència, i han estat capaços d’enfocar els assumptes des de diferents perspectives adaptant-se al nivell del seu interlocutor a cada moment. Nosaltres ja comptem amb ITEMSA co [...]
Cristina Moliner HR Country Manager SCHOTT Ibérica, S.A. & SCHOTT Solar, S.A.

“Rapidesa i gran professionalitat. Així definiria la tasca d’ITEMSA amb nosaltres i per a nosaltres.  Des d’un primer moment han demostrat que entenen les nostres necessitats i han mostrat una enorme capacitat de treball en equip i eficiència, i han estat capaços d’enfocar els assumptes des de diferents perspectives adaptant-se al nivell del seu interlocutor a cada moment. Nosaltres ja comptem amb ITEMSA com un dels nostres prefered partners".

Cristina Moliner HR Country Manager SCHOTT Ibérica, S.A. & SCHOTT Solar, S.A.

“Xpuls considera ITEMSA com un soci molt competent per a tot el que es refereix a la planificació de processos i, en particular, a la gestió de temps amb el mètode MTM.Els professionals d’ITEMSA han convençut Xpuls pel seu gran coneixement a nivell de processos i el seu gran compromís constructiu. Sobretot, l’equip encarregat del  software ItemsaSoft PROCESOS® ha sabut planificar i configurar eficientment t [...]
Ive-Marko Harjes Director Xpuls business solutions GMBH

Xpuls considera ITEMSA com un soci molt competent per a tot el que es refereix a la planificació de processos i, en particular, a la gestió de temps amb el mètode MTM.

Els professionals d’ITEMSA han convençut Xpuls pel seu gran coneixement a nivell de processos i el seu gran compromís constructiu. Sobretot, l’equip encarregat del  software ItemsaSoft PROCESOS® ha sabut planificar i configurar eficientment tots els processos de producció dels nostres Clients. A més, això permet un line balancing òptim dels sectors de producció. Sens dubte, per a Xpuls la col·laboració amb ITEMSA ha culminat amb èxit tot el que fa referència al projecte tant a Espanya com a l’estranger".

Ive-Marko Harjes Director Xpuls business solutions GMBH

"ITEMSA s’ha posicionat a Talleres Felipe Verdés com el  soci que ens ha guiat en la millora contínua en l’àrea industrial. Aquesta millora s’ha tirat endavant i s’està tirant endavant, tant des del vessant de projectes específics adequats a les nostres necessitats, com des de la formació adequada al nivell del nostre personal. I tot, orientat als objectius prèviament definits. Això ha estat possible gràcie [...]
Carlos Gorchs General Manager TALLERES FELIPE VERDÉS, S.A.

"ITEMSA s’ha posicionat a Talleres Felipe Verdés com el  soci que ens ha guiat en la millora contínua en l’àrea industrial. Aquesta millora s’ha tirat endavant i s’està tirant endavant, tant des del vessant de projectes específics adequats a les nostres necessitats, com des de la formació adequada al nivell del nostre personal. I tot, orientat als objectius prèviament definits.
Això ha estat possible gràcies a l’equip humà que forma ITEMSA, que es caracteritza pel seu elevat coneixement de l’àrea industrial i per la seva capacitat d’estudi i adaptació a l’empresa per passar-ne a formar part mentre estan desenvolupant els projectes”.

Carlos Gorchs General Manager TALLERES FELIPE VERDÉS, S.A.

"La col·laboració de Renault España amb ITEMSA ha esdevingut molt satisfactòria en aquest complex procés que hem compartit amb vosaltres des de l'inici del 2013. Estàveu avalats per una estupenda gestió, relativa tanmateix a l'organització dels temps a les línies de producció, tasca que vàreu desenvolupar temps enrere amb els nostres col·legues d'IVECO; ells varen ser els qui em facilitaren la vostra referència. [...]
Sr. Antonio ALASTUEY - Direcció executiva Renault España

"La col·laboració de Renault España amb ITEMSA ha esdevingut molt satisfactòria en aquest complex procés que hem compartit amb vosaltres des de l'inici del 2013. Estàveu avalats per una estupenda gestió, relativa tanmateix a l'organització dels temps a les línies de producció, tasca que vàreu desenvolupar temps enrere amb els nostres col·legues d'IVECO; ells varen ser els qui em facilitaren la vostra referència.

Per a tots nosaltres i per a mi en particular aquestes referències i expectatives s'han assolit al màxim nivell esperable. Heu desenvolupat una magnífica tasca amb plena disponibilitat i alt grau de sintonia amb els diversos responsables de Renault amb qui heu hagut de col·laborar (Directors de les 3 Fàbriques de Renault España implicades, responsables Jurídics, experts de RRHH en les seves diverses facetes i jo mateix). Això m'ho han fet saber tots ells i és ara el moment adient per a manifestar-vos-ho.

El vostre ventall d'activitats ha estat igualment ampli i variat: anàlisi dels llocs de treball sobre el terreny, reunions amb tècnics especialistes en diverses disciplines (tècnics de temps, d'ergonomia, condicions de seguretat i salut laboral, experts en relacions laborals, …), immersió indispensable en el procés judicial que arrosseguem des de la meitat de 2010, apropiació de la nostra estratègia d'Empresa envers a aquesta capital aposta de futur per a nosaltres, etc., etc.

Heu demostrat en tot moment professionalitat, disponibilitat, cintura, capacitat de diàleg i recursos enfront dels imprevistos. Ens heu convençut a tots del fet que reuníeu els dos requisits essencials de tot gran "jugador": talent i talant.

Enhorabona i moltes gràcies a tots els que d'una o altra manera heu col·laborat, a ITEMSA, en aquest projecte; els resultats obtinguts parlen per si sols.

Ah! i no afluixeu el pistó, són temps difícils però els grans jugadors tiren endavant en qualsevol terreny de joc i circumstància, per adversos que es presentin."

Sr. Antonio ALASTUEY - Direcció executiva Renault España

“Vull destacar d’ITEMSA una relació molt propera amb el Client, una estructura familiar que ha sabut fer el canvi generacional amb professionalitat.De gran ajuda en el Sector Industrial per al qual crec que treballeu principalment i que és el món en què jo us conec.Felicitats pels vostres primers 20 anys i us desitjo molts 20 i 20 i 20 i ... anys més” [...]
Frederic Zorrilla Responsable de Recursos Humans TECNOCONFORT, S.A. (FAURECIA)

“Vull destacar d’ITEMSA una relació molt propera amb el Client, una estructura familiar que ha sabut fer el canvi generacional amb professionalitat.

De gran ajuda en el Sector Industrial per al qual crec que treballeu principalment i que és el món en què jo us conec.

Felicitats pels vostres primers 20 anys i us desitjo molts 20 i 20 i 20 i ... anys més”

Frederic Zorrilla Responsable de Recursos Humans TECNOCONFORT, S.A. (FAURECIA)

“Ja fa tres anys, camí de quatre, que vam iniciar a la nostra planta de Barcelona un canvi cultural en l’entorn de producció i també en els departaments responsables de la producció per reorientar l’Organització Industrial. Ha resultat i segueix resultant molt difícil focalitzar els equips humans en la millora contínua dels processos, en l’estandardització i en la millora de la productivitat. Sobretot, quan arro [...]
José Domínguez Sabador Work Analysis and Manufacturing Control Alstom Transporte, S.A. Barcelona

“Ja fa tres anys, camí de quatre, que vam iniciar a la nostra planta de Barcelona un canvi cultural en l’entorn de producció i també en els departaments responsables de la producció per reorientar l’Organització Industrial. Ha resultat i segueix resultant molt difícil focalitzar els equips humans en la millora contínua dels processos, en l’estandardització i en la millora de la productivitat. Sobretot, quan arrossegues una dinàmica durant molts anys en la qual tothom creia que el que fins aquell moment es feia era el millor que es podia fer.

Teníem idees per iniciar els canvis, però ens envaïen  grans dubtes de com, on i què fer primer. Vam tenir l’oportunitat de conèixer ITEMSA, explicar-los les nostres inquietuds, les nostres idees, les nostres pors. Amb la seva col·laboració, en la perspectiva que el temps ens dóna, hem fet un important recorregut, millores aconseguides i aprenentatges adquirits.

El gran coneixement de l’Organització Industrial que té ITEMSA i, sobretot, la qualitat humana del seu equip ens ha permès  consolidar etapes. No hem tingut mai un però per resposta, al revés, sempre una alternativa i una oportunitat, complementades amb molt bones eines informàtiques per al mesurament i la gestió de la producció.

El pla de formació realitzat per ITEMSA ens ha permès  consolidar un equip de tècnics que avui dia fonamenten les noves actuacions. Enhorabona! Esperem poder seguir col·laborant”.

El plan de formación realizado ITEMSA nos ha permitido consolidar un equipo de técnicos que hoy día fundamentan las nuevas actuaciones. ¡Enhorabuena!  Esperamos poder seguir colaborando”.

José Domínguez Sabador Work Analysis and Manufacturing Control Alstom Transporte, S.A. Barcelona

Situació de partida:Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius. Pla general d'intervenció:Dotar de l’adequat nivell de coneixements, en matèria d’organització del treball, tot el personal d’Iveco que intervé en el [...]