Som experts en millorar
Consultoria
Formació
ItemsaSoft PROCESOS®
ITEMSA

ITEMSA
El 1988 neix l'INSTITUT TÈCNIC ESPECIALISTA EN MTM, S.A. (ITEMSA), primera empresa del nostre Grup dedicada a la Formació en MTM i a la introducció de les...
[llegir més]

A ITEMSA millorem la competitivitat (productivitat, qualitat i flexibilitat) dels nostres Clients, reduint substancialment el cost dels seus processos clau de negoci, especialment la producció. Ho fem així:

  • Sense necessitat d’inversions inoportunes i costoses.
  • Optimitzant la utilització dels recursos de què disposen en cada moment (mà d’obra, maquinària i inventaris), mitjançant la rac...
[llegir més]
Consultoría

Els programes de Formació d’ITEMSA han estat concebuts amb l’objectiu de dotar els seus Clients de la capacitat necessària per afrontar els reptes de competitivitat amb què s'enfronten les empreses industrials i de donar respostes eficaces i ràpides als canvis d’exigència constants i accelerats dels mercats pel que fa a costos, qualitat i servei,  a fi d’introduir-los en les estratègies, tècniques i...

[llegir més]
Formación
  • Si la seva Empresa no disposa d’un sistema d’estandardització de processos, mètodes i temps uniforme.
  • Si els seus tècnics no treballen amb metodologies estandarditzades, amb idèntic estil.
  • Si els seus tècnics han de crear formularis de documentació de taller (fulls d’operació estàndard, determinació dels mètodes operatoris i dels temps correctes exigibles, sol•licituds de revisió o a...
[llegir més]
ItemsaSoft PROCESOS®

Blog Itemsa

Calendario cursos Mayo-Julio 2017 Ja està disponible el nou calendari de cursos maig-juliol del 2017. Es pot consultar en el següent enllaç: http://www.grupoitemsa.com/ca/formacio/calendari-de-cursos[+]

Orientació, establiment i gestió d'una adequada política de millora contínua de la Producitivitat de l'Empresa Tant la Constitució Espanyola com l'Estatut dels Treballadors estableixen el dret dels empresaris i el deure els treballadors i dels seus legals representants amb vista a la determinació i aplicació de les mesures que afavoreixin el increment de la productivitat i a la col·laboració precisa per a l'assoliment d'aquesta fi, d'acord amb el que es disposa en les lleis i els pacte...[+]

Cursos [veure tots els cursos]

Planificació i Gestió d'Estocs 24 hores | del: 30/06/2017 al: 28/07/2017 [+ info curs]

Millora Contínua (KAIZEN) 20 hores | del: 24/07/2017 al: 27/07/2017 [+ info curs]

MTM-UAS Operacions Bàsiques 40 hores | del: 24/07/2017 al: 28/07/2017 [+ info curs]

Calendari de Cursos

“Xpuls considera ITEMSA com un soci molt competent per a tot el que es refereix a la planificació de processos i, en particular, a la gestió de temps amb el mètode MTM.Els professionals d’ITEMSA han convençut Xpuls pel seu gran coneixement a nivell de processos i el seu gran compromís constructiu. Sobretot, l’equip encarregat del  software ItemsaSoft PROCESOS® ha sabut planificar i configurar eficientment t [...]
Ive-Marko Harjes Director Xpuls business solutions GMBH

Xpuls considera ITEMSA com un soci molt competent per a tot el que es refereix a la planificació de processos i, en particular, a la gestió de temps amb el mètode MTM.

Els professionals d’ITEMSA han convençut Xpuls pel seu gran coneixement a nivell de processos i el seu gran compromís constructiu. Sobretot, l’equip encarregat del  software ItemsaSoft PROCESOS® ha sabut planificar i configurar eficientment tots els processos de producció dels nostres Clients. A més, això permet un line balancing òptim dels sectors de producció. Sens dubte, per a Xpuls la col·laboració amb ITEMSA ha culminat amb èxit tot el que fa referència al projecte tant a Espanya com a l’estranger".

Ive-Marko Harjes Director Xpuls business solutions GMBH

"La col·laboració de Renault España amb ITEMSA ha esdevingut molt satisfactòria en aquest complex procés que hem compartit amb vosaltres des de l'inici del 2013. Estàveu avalats per una estupenda gestió, relativa tanmateix a l'organització dels temps a les línies de producció, tasca que vàreu desenvolupar temps enrere amb els nostres col·legues d'IVECO; ells varen ser els qui em facilitaren la vostra referència. [...]
Sr. Antonio ALASTUEY - Direcció executiva Renault España

"La col·laboració de Renault España amb ITEMSA ha esdevingut molt satisfactòria en aquest complex procés que hem compartit amb vosaltres des de l'inici del 2013. Estàveu avalats per una estupenda gestió, relativa tanmateix a l'organització dels temps a les línies de producció, tasca que vàreu desenvolupar temps enrere amb els nostres col·legues d'IVECO; ells varen ser els qui em facilitaren la vostra referència.

Per a tots nosaltres i per a mi en particular aquestes referències i expectatives s'han assolit al màxim nivell esperable. Heu desenvolupat una magnífica tasca amb plena disponibilitat i alt grau de sintonia amb els diversos responsables de Renault amb qui heu hagut de col·laborar (Directors de les 3 Fàbriques de Renault España implicades, responsables Jurídics, experts de RRHH en les seves diverses facetes i jo mateix). Això m'ho han fet saber tots ells i és ara el moment adient per a manifestar-vos-ho.

El vostre ventall d'activitats ha estat igualment ampli i variat: anàlisi dels llocs de treball sobre el terreny, reunions amb tècnics especialistes en diverses disciplines (tècnics de temps, d'ergonomia, condicions de seguretat i salut laboral, experts en relacions laborals, …), immersió indispensable en el procés judicial que arrosseguem des de la meitat de 2010, apropiació de la nostra estratègia d'Empresa envers a aquesta capital aposta de futur per a nosaltres, etc., etc.

Heu demostrat en tot moment professionalitat, disponibilitat, cintura, capacitat de diàleg i recursos enfront dels imprevistos. Ens heu convençut a tots del fet que reuníeu els dos requisits essencials de tot gran "jugador": talent i talant.

Enhorabona i moltes gràcies a tots els que d'una o altra manera heu col·laborat, a ITEMSA, en aquest projecte; els resultats obtinguts parlen per si sols.

Ah! i no afluixeu el pistó, són temps difícils però els grans jugadors tiren endavant en qualsevol terreny de joc i circumstància, per adversos que es presentin."

Sr. Antonio ALASTUEY - Direcció executiva Renault España

“Vull destacar d’ITEMSA una relació molt propera amb el Client, una estructura familiar que ha sabut fer el canvi generacional amb professionalitat.De gran ajuda en el Sector Industrial per al qual crec que treballeu principalment i que és el món en què jo us conec.Felicitats pels vostres primers 20 anys i us desitjo molts 20 i 20 i 20 i ... anys més” [...]
Frederic Zorrilla Responsable de Recursos Humans TECNOCONFORT, S.A. (FAURECIA)

“Vull destacar d’ITEMSA una relació molt propera amb el Client, una estructura familiar que ha sabut fer el canvi generacional amb professionalitat.

De gran ajuda en el Sector Industrial per al qual crec que treballeu principalment i que és el món en què jo us conec.

Felicitats pels vostres primers 20 anys i us desitjo molts 20 i 20 i 20 i ... anys més”

Frederic Zorrilla Responsable de Recursos Humans TECNOCONFORT, S.A. (FAURECIA)

“Des del moment que ens plantegem una actualització de la gestió de processos, recorrem a ITEMSA per la seva experiència i proximitat amb el Client. Durant aquests 4 anys de relació professional, ens han format (tant a analistes com a representants sindicals) i guiat per poder ser capaços de canviar i evolucionar, amb els nostres recursos interns, tant en la gestió com mentalment. El resultat no ha pogut ser més [...]
Andrés Fernández Antolín Manufacturing / Work Analysis IVECO

“Des del moment que ens plantegem una actualització de la gestió de processos, recorrem a ITEMSA per la seva experiència i proximitat amb el Client. Durant aquests 4 anys de relació professional, ens han format (tant a analistes com a representants sindicals) i guiat per poder ser capaços de canviar i evolucionar, amb els nostres recursos interns, tant en la gestió com mentalment. El resultat no ha pogut ser més satisfactori”.

Andrés Fernández Antolín Manufacturing / Work Analysis IVECO

“Tenim una relació professional amb ITEMSA des de fa més de cinc anys. Hem col·laborat en la implantació de solucions eficaces que han suposat grans fites des del punt de vista de la productivitat i la millora contínua a la nostra companyia.La seva ajuda en l’estudi i millora dels mètodes de treball, implantació i formació ha estat un èxit. Ens ofereixen el tipus de servei que s’adapta més a les nostres necessit [...]
Pedro Carrasco Director de Producció INDUSTRIAS F. BOTELLA, S.L.

“Tenim una relació professional amb ITEMSA des de fa més de cinc anys. Hem col·laborat en la implantació de solucions eficaces que han suposat grans fites des del punt de vista de la productivitat i la millora contínua a la nostra companyia.

La seva ajuda en l’estudi i millora dels mètodes de treball, implantació i formació ha estat un èxit. Ens ofereixen el tipus de servei que s’adapta més a les nostres necessitats.”

Pedro Carrasco Director de Producció INDUSTRIAS F. BOTELLA, S.L.

“Durant els últims 10 anys,  ITEMSA ha col·laborat amb la UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA, desenvolupant i impartint cursos de formació professional contínua en matèria d’estudi del treball (mètodes i temps), millora de la competitivitat empresarial, etc. i participant activament en Projectes internacionals patrocinats pel Fons Social Europeu (diagnòstics de productivitat de les empreses i implantació de les tè [...]
Magda Grau Directora de Formació UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

“Durant els últims 10 anys,  ITEMSA ha col·laborat amb la UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA, desenvolupant i impartint cursos de formació professional contínua en matèria d’estudi del treball (mètodes i temps), millora de la competitivitat empresarial, etc. i participant activament en Projectes internacionals patrocinats pel Fons Social Europeu (diagnòstics de productivitat de les empreses i implantació de les tècniques de “lean manufacturing” a les nostres associades de Catalunya), amb resultats plenament satisfactoris.

Esperem poder seguir comptant amb la seva col·laboració.”

Magda Grau Directora de Formació UNIÓ PATRONAL METAL·LÚRGICA

“ITEMSA ens ha ajudat a millorar la productivitat d’una de les nostres fàbriques i ha demostrat una gran diligència i professionalitat. Hi confiem per al repte de fer més competitives la resta de les nostres instal·lacions productives i aprendre de l’àmplia experiència acumulada en la seva croada històrica contra les ineficiències”. [...]
Fernando García Arroyo Director Operacions T 500 PURATOS, S.A.

ITEMSA ens ha ajudat a millorar la productivitat d’una de les nostres fàbriques i ha demostrat una gran diligència i professionalitat. Hi confiem per al repte de fer més competitives la resta de les nostres instal·lacions productives i aprendre de l’àmplia experiència acumulada en la seva croada històrica contra les ineficiències”.

Fernando García Arroyo Director Operacions T 500 PURATOS, S.A.

“Ja fa tres anys, camí de quatre, que vam iniciar a la nostra planta de Barcelona un canvi cultural en l’entorn de producció i també en els departaments responsables de la producció per reorientar l’Organització Industrial. Ha resultat i segueix resultant molt difícil focalitzar els equips humans en la millora contínua dels processos, en l’estandardització i en la millora de la productivitat. Sobretot, quan arro [...]
José Domínguez Sabador Work Analysis and Manufacturing Control Alstom Transporte, S.A. Barcelona

“Ja fa tres anys, camí de quatre, que vam iniciar a la nostra planta de Barcelona un canvi cultural en l’entorn de producció i també en els departaments responsables de la producció per reorientar l’Organització Industrial. Ha resultat i segueix resultant molt difícil focalitzar els equips humans en la millora contínua dels processos, en l’estandardització i en la millora de la productivitat. Sobretot, quan arrossegues una dinàmica durant molts anys en la qual tothom creia que el que fins aquell moment es feia era el millor que es podia fer.

Teníem idees per iniciar els canvis, però ens envaïen  grans dubtes de com, on i què fer primer. Vam tenir l’oportunitat de conèixer ITEMSA, explicar-los les nostres inquietuds, les nostres idees, les nostres pors. Amb la seva col·laboració, en la perspectiva que el temps ens dóna, hem fet un important recorregut, millores aconseguides i aprenentatges adquirits.

El gran coneixement de l’Organització Industrial que té ITEMSA i, sobretot, la qualitat humana del seu equip ens ha permès  consolidar etapes. No hem tingut mai un però per resposta, al revés, sempre una alternativa i una oportunitat, complementades amb molt bones eines informàtiques per al mesurament i la gestió de la producció.

El pla de formació realitzat per ITEMSA ens ha permès  consolidar un equip de tècnics que avui dia fonamenten les noves actuacions. Enhorabona! Esperem poder seguir col·laborant”.

El plan de formación realizado ITEMSA nos ha permitido consolidar un equipo de técnicos que hoy día fundamentan las nuevas actuaciones. ¡Enhorabuena!  Esperamos poder seguir colaborando”.

José Domínguez Sabador Work Analysis and Manufacturing Control Alstom Transporte, S.A. Barcelona

“Desitjo felicitar  ITEMSA pels més de 20 anys que fa que estan al servei de la indústria del país. Destaco ItemsaSoft PROCESOS®, eina informàtica molt apropiada per la seva facilitat de maneig, funcionalitat, adaptació a les diferents situacions de treball i, sobretot, pel gran estalvi de temps que representa quant a càlculs dels estudis. Permet treballar d’una manera ordenada en el tractament de la inform [...]
Melitón Moya García Responsable de Mètodes i Temps GRIFERÍA TRES

“Desitjo felicitar  ITEMSA pels més de 20 anys que fa que estan al servei de la indústria del país. Destaco ItemsaSoft PROCESOS®, eina informàtica molt apropiada per la seva facilitat de maneig, funcionalitat, adaptació a les diferents situacions de treball i, sobretot, pel gran estalvi de temps que representa quant a càlculs dels estudis. Permet treballar d’una manera ordenada en el tractament de la informació. Es tracta d’un programa molt adequat per al tractament de dades de Mètodes i Temps”

Melitón Moya García Responsable de Mètodes i Temps GRIFERÍA TRES

“He comptat amb  ITEMSA  diverses vegades. El seu enfocament és eminentment pràctic i eficaç, gràcies a la seva experiència en millora de processos.Disposem d'un know-how que permet tenir cura de tots els detalls per assegurar que l’anàlisi teòrica es culmina amb una implantació efectiva. Saben molt bé el que es porten entre mans.Sense cap dubte, seguiré rebent el suport d’ITEMSA en el futur per impuls [...]
Xavier Guilemany ha estat Director General en FUNDICIONS D'ODENA, S.A. i Directiu a l’Área industrial de SCHNEIDER ELECTRIC, FAURECIA i altres companyies internacionals

“He comptat amb  ITEMSA  diverses vegades. El seu enfocament és eminentment pràctic i eficaç, gràcies a la seva experiència en millora de processos.

Disposem d'un know-how que permet tenir cura de tots els detalls per assegurar que l’anàlisi teòrica es culmina amb una implantació efectiva. Saben molt bé el que es porten entre mans.

Sense cap dubte, seguiré rebent el suport d’ITEMSA en el futur per impulsar la competitivitat industrial a les organitzacions que dirigeixi.”

Xavier Guilemany ha estat Director General en FUNDICIONS D'ODENA, S.A. i Directiu a l’Área industrial de SCHNEIDER ELECTRIC, FAURECIA i altres companyies internacionals

Situació de partida:Necessitat d’introduir l’èxit de les tècniques de millora de la productivitat i d’assignació dels temps correctes d’execució més adequats amb la intenció de millorar la productivitat dels processos productius. Pla general d'intervenció:Dotar de l’adequat nivell de coneixements, en matèria d’organització del treball, tot el personal d’Iveco que intervé en el [...]